Razpis za letovanje v počitniških objektih MNZ v času prvomajskih praznikov ter v času poletne sezone 2016

Objavljeno 07 Marec 2016

Glava 2016 letovanje 1

Zadeva:     Razpis za letovanje v počitniških objektih MNZ v času prvomajskih praznikov ter v času poletne sezone 2016

V skladu z 10. členom Pravilnika o počitniški dejavnosti, št. 007-110/2010/10 z dne 7.4.2010, objavljamo razpis za letovanje v počitniških objektih MNZ RS v času prvomajskih praznikov in v času poletne sezone 2016.

 1. 1.POGOJI IN POSTOPEK PRIJAVE

Na razpis za letovanje se lahko prijavijo vsi uslužbenci Ministrstva za notranje zadeve ter upokojeni uslužbenci Policije.

Prosilec se prijavi na razpis tako, da izpolni Prijavnico za letovanje, ki je priloga k temu razpisu. V primeru, da se prosilec prijavlja na razpis za letovanje v času prvomajskih počitnic in v času poletne sezone 2016, mora izpolniti dve prijavnici (posebej za čas prvomajskih počitnic in posebej za čas poletne sezone).

Točno izpolnjene prijavnice za termine je potrebno poslati najkasneje do 15. 3. 2016 na naslov Urad za logistiko, Služba za nastanitev in prehrano, Oddelek za nastanitev, Rocenska 56, 1211 Ljubljana Šmartno, po elektronski pošti Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. , ali po fax-u št. 01/514 72 01.

Prijavnice za letovanje so na voljo tudi v recepciji UL SNP – Oddelku za nastanitev in prehrano, Rocenska 56, 1211 Ljubljana Šmartno oziroma na internetni strani policije http://www.policija.si/index.php/component/content/article/127/316.

Prijavnice morajo biti izpolnjene točno in čitljivo z vsemi zahtevanimi podatki.

Po telefonu so možne le informacije glede kapacitet, prijav po telefonu ne sprejemamo.

Obvestila o odobrenem ali zavrnjenem letovanju bomo za oba termina (prvomajski prazniki in poletna sezona 2016) posredovali predvidoma po 31. 3. 2016.

 1. 1.RAZPOLOŽLJIVE POČITNIŠKE ZMOGLJIVOSTI

Počitniške zmogljivosti, ki so na razpolago v času prvomajskih praznikov in poletne sezone 2016, se nahajajo v naslednjih krajih oziroma naslovih:

- počitniški dom »Na Skalci«, Ribčev laz 59, Bohinj;

- počitniška enota – garsonjera za štiri osebe, Čičare 13, Kranjska Gora;

- počitniška enota – enosobno stanovanje za štiri osebe, Čičare 12, Kranjska Gora;

- počitniški dom »Jalovec«, Rateče 12, Rateče;

- počitniški dom v Logu pod Mangartom, Log;

- počitniški dom »Vila Jelovica«, Kidričeva ulica 13, Bled;

- koča »Planjava«, Velika Planina, Kamnik;

- počitniška hišica v Termah Čatež, Čatež ob Savi;        

- počitniška enota – enosobno stanovanje za štiri osebe, Vinica 41a, Vinica;

- vrstna hišica za štiri osebe, počitniško naselje Barbariga, Republika Hrvaška.

 1. 2.TERMINI ZA PRIJAVO NA LETOVANJE*

 1. 2.1.Prvomajski prazniki

Termini za letovanje na katere se lahko prijavite v času prvomajskih praznikov so naslednji:

 • TERMINI – Bohinj, Kranjska gora, Rateče, Log pod Mangartom, Bled, Velika Planina, Terme Čatež, Vinica in Barbariga

od 27.4.2016 do 30.4.2016
od 27.4.2016 do 2.5.2016
od 30.4.2016 do 2.5.2016

 1. 2.2.Poletna sezona

Termini za letovanje v poletni sezoni so praviloma tedenski. V kolikor tedenski termini ne bodo zasedeni, se lahko dodeljujejo letovanja tudi za krajše oziroma daljše obdobje.

 • TERMINI – Bohinj, Kranjska gora, Rateče, Log pod Mangartom, Bled, Velika Planina, Terme Čatež, Vinica in Barbariga:4.6.2016 11.6.2016
11.6.2016 18.6.2016
18.6.2016 25.6.2016
25.6.2016 2.7.2016
2.7.2016 9.7.2016
9.7.2016 16.7.2016
16.7.2016 23.7.2016
23.7.2016 30.7.2016
30.7.2016 6.8.2016
6.8.2016 13.8.2016
13.8.2016 20.8.2016
20.8.2016 27.8.2016
27.8.2016 3.9.2016

* V času navedenih terminov (prvomajski in poletna sezona 2016) je v Bohinju možno koristiti nočitev z zajtrkom. V primeru, da bomo lahko zagotovili tudi storitev polpenziona, vas bomo o tem naknadno obvestili.

 1. 1. NAČIN PLAČILA

Možno je plačilo na največ 5 (pet) obrokov za najmanj 7 nočitev oziroma se obračun deli na največ 3 (tri) obroke za letovanje od 3 do 6 nočitev.

Prosilci, ki se bodo odločili za (enkratno) gotovinsko plačilo letovanja, morajo na naslov Urada za logistiko, Službe za nastanitev in prehrano, Oddelek za nastanitev, Rocenska 56, 1211 Ljubljana Šmartno, še pred nastopom letovanja dostaviti kopijo položnice kot dokazilo o plačilu. Samo na podlagi dokazil o plačilu bo izstavljena napotnica za letovanje, s katero bo lahko gost dvignil ključe za objekt, v katerem bo letoval.

 1. 2.NAČIN ODPOVEDI LETOVANJA

Prosilec ima pravico do pisne odpovedi letovanja. Odpoved letovanja velja samo, če je strokovna služba pisno odpoved prejela pred začetkom letovanja.

Če prosilec da pisno odpoved, mora plačati stroške glede na datum uradnega prejema pisne odpovedi:

- do 30 dni pred začetkom letovanja                 10%

- od 29 do 22 dni pred začetkom letovanja       20%

- od 21 do 15 dni pred začetkom letovanja       30%

- od 14 do 8 dni pred začetkom letovanja        50%

- od 7 do 1 dan pred začetkom letovanja         80%

- na dan začetka letovanja                             100%.

Če prosilec odpove letovanje zaradi izrednih okoliščin (npr. smrt, bolezen delavca ali ožjega družinskega člana, izjemna zadržanost prijavljenih letoviščarjev, nesreča, drugi opravičljivi razlogi), ki so nastopile najpozneje na dan pred začetkom letovanja ali na dan začetka letovanja, mora o nastanku izrednih okoliščin v 24 urah po njihovem nastanku obvestiti strokovno službo. V nadaljnjih 15 dneh mora predložiti ustrezne listine, ki dokazujejo obstoj izrednih okoliščin (izpisek iz matične knjige umrlih, bolniški list, zdravniško potrdilo, potrdilo predstojnika itd.). V teh primerih se cena letovanja ne zaračuna, že plačani zneski pa se na pisno zahtevo prosilca vrnejo.

Če uporabnik zaradi izrednih okoliščin, navedenih v prejšnjem odstavku, prekine letovanje, mora poravnati sorazmerni del cene glede na dejansko uporabo storitev letovanja.

Če uporabnik ne nastopi letovanja, pri tem pa ne da pisne odpovedi iz 25. člena Pravilnika o počitniški dejavnosti, ali letovanje prekine, vse zaradi razlogov, ki niso navedeni v 27. členu Pravilnika o počitniški dejavnosti, mora plačati celotno ceno letovanja.

 1. 3.OSTALE KORISTNE INFORMACIJE

 1. 3.1.Splošne informacije

Letovanje poteka v skladu s Pravilnikom o počitniški dejavnosti in v skladu s Posebnimi pravili uporabe objektov počitniške dejavnosti MNZ.

Gostje lahko uporabljajo objekte na Veliki planini, Bledu, Kranjski Gori, Ratečah, Logu pod Mangartom, Termah Čatež ter Vinici vse leto. V navedenih objektih so opremljene kuhinje, kjer si gostje lahko sami pripravijo hrano. Posteljnino, brisače, kuhinjske krpe in čistila prinesejo s seboj.

V počitniške objekte je prepovedano voditi domače živali!

Stroški letovanja bodo zaračunani v skladu z veljavnim Cenikom storitev in blaga lastne dejavnosti Ministrstva za notranje zadeve, Urada za logistiko in policijskih uprav za področje prehrane.

Zazaposlene v MNZ, upokojene uslužbence policije in javne uslužbence v drugih organih državne uprave ter njihove ožje družinske člane veljajo notranje cene storitev oziroma cene, ki veljajo za neposredne proračunske uporabnike. Za ostale upokojence in druge zunanje goste pa veljajo cene za zunanje uporabnike oziroma zunanje cene, ki so povečane v skladu s Pravilnikom o lastni dejavnosti.

Delavcem MNZ, Policije, upokojenim uslužbencem policije ter ostalim zaposlenim v državni upravi se bo za koriščenje počitniških zmogljivosti zaračunal znesek bonitete, od katerega je potrebno obračunati in plačati prispevke, pripadajoči znesek davka (akontacija dohodnine). Osnovo za izračun zneska bonitete predstavlja razlika med notranjo in zunanjo ceno najema posamezne počitniške enote, oziroma koriščenja storitev penziona in polpenziona. Obdavčenje bonitet za koriščenje počitniških zmogljivosti se izvaja v skladu z dopisom Ministrstva za finance, Direktorata za javno računovodstvo št. 45-1/2006/1 z dne 23. 1. 2006.

Letujejo lahko le osebe, navedene na napotnici. Sprememba je možna le po predhodnem dogovoru z recepcijo.

 1. 1.1.Velika Planina

Na Veliki Planini trenutno obratuje tako nihalka kot tudi sedežnica.

Prevoz z nihalko kot tudi sedežnico je možen le proti plačilu uporabnika, in sicer po ceniku, ki je objavljen na naslednji povezavi: http://www.velikaplanina.si/

 1. 1.2.Barbariga

Zaradi spora in neupravičenega pobiranja parkirnine na parkiriščih pred apartmaji v Barbarigi, je zagotovljeno brezplačno parkiranje osebnih vozil na javnih zemljiščih mesta Vodnjan v Barbarigi. Informacijo o tem, kje lahko brezplačno parkirate vaše osebno vozilo, dobite ob prijavi na recepciji v Barbarigi – Barbariga nova d.o.o.

 1. 1.3.PD »Na Skalci« v Bohinju

V PD »Na Skalci« v Bohinju je v času prvomajskih praznikov (t.j. 27. 4. 2016 – 2. 5. 2016) in poletne sezone ( t.j. 4. 6 – 3. 9. 2016) možno koristiti nočitev z zajtrkom. V primeru, da bomo lahko zagotovili tudi storitev polpenziona, vas bomo o tem naknadno obvestili.

Hkrati bi radi opozorili, da sobe niso opremljene za kuhanje, prav tako ni možna uporaba kuhinje v pritličju za samostojno kuhanje obrokov.

S spoštovanjem,

                                                        

                                                                                  Bojan Bučinel

                                                                                  direktor Urada za logistiko

                                                                                  sekretar

Poslano:

-       objava na intranetu policije in oglasni deski MNZ

-       Klub upokojenih delavcev MNZ, Maksa Perca Ljubljana - Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Priloge:

-       cenik letovanja za leto 2016

-       prijavnica za letovanje

Cenik letovanja za leto 2016

 

1. NA SKALCI - BOHINJ

NOČITEV Z ZAJTRKOM – NA SKALCI BOHINJ

 

(v času od 27. 4. 2016 dalje je možna samo nočitev z zajtrkom)

Neposredni proračunski uporabniki Ostali
  odrasli             21,60 Odrasli         27,00   
otroci            15,10 Otroci           18,90   

2. VELIKA PLANINA – KOČA PLANJAVA

NAJEM KOČE NA DAN

Neposredni   proračunski

uporabniki

Ostali
Planjava – najem koče na dan 47,80€ 59,80€

 

3. LOG POD MANGARTOM

NAJEM APARTMAJEV NA DAN

Neposredni proračunski

uporabniki

Ostali
Najem apartmaja za dve osebi na dan: 22,40€ 28,00€
Najem apartmaja za štiri osebe na dan: 32,10€ 40,20€

 

 

4. VILA JELOVICA BLED

 

NAJEM SOBE NA DAN Neposredni proračunski uporabniki Ostali
Najem dvoposteljne sobe TWC 27,00€ 33,70€
Najem štiriposteljne sobe TWC 37,80€ 47,20€
Najem dvoposteljne sobe – souporaba kopalnice, WC- ja 21,60€ 27,00€
Najem triposteljne sobe – souporaba kopalnice, WC-ja 27,00€ 33,70€
V primeru, da gost želi v objektu bivati sam, plača ceno celotnega objekta. 216,00€ 270,00€

 

5. TERME ČATEŽ

NAJEM PETPOSTELJNEGA BUNGALOVA NA DAN

Neposredni proračunski

uporabniki

Ostali
V času sezone od 25.6. do 20.09. 59,80€ 74,80€
Izven sezone od 20.9. do 25.6. 47,80€ 59,80€

 

6. KRANJSKA GORA – ČIČARE 13

NAJEM ŠTIRIPOSTELJNE GARSONJERE NA DAN

Neposredni proračunski

uporabniki

Ostali

V času sezone od 25.6. do 22.08.

in od 24. 12. do 31. 3.                          

32,60€ 40,80€
Izven sezone 27,20€ 34,00€

 

7. KRANJSKA GORA – ČIČARE 12

NAJEM ŠTIRIPOSTELJNEGA STANOVANJA NA DAN

Neposredni proračunski

uporabniki

Ostali

v času sezone od 25. 6. do 22. 8.

in od 24. 12. do 31. 3.              

40,50€ 50,70€
Izven sezone 33,70€ 42,10€

8. RATEČE

Izven sezone od 1. 4. do 23. 12.

Neposredni

proračunski

uporabniki

Ostali
najem dvoposteljne sobe na dan 11,90 EUR 14,80 EUR
najem triposteljne sobe na dan 13,60 EUR 17,00 EUR
najem štiriposteljne sobe na dan 18,20 EUR 22,80 EUR

 

9. BARBARIGA

NAJEM ŠTIRIPOSTELJNEGA BUNGALOVA na dan

Neposredni proračunski

uporabniki

Ostali
V času sezone od 25.6. do 22.08. 42,50€ 53,20€
Izven sezone 31,10€ 38,90€

 

10. VINICA – VINICA 41a

NAJEM ŠTIRIPOSTELJNEGA STANOVANJA NA DAN

Neposredni proračunski

uporabniki

Ostali

v času sezone od 25. 6. do 22. 8.

25,10€ 31,40€
Izven sezone 20,90€ 26,10€