Razpis za letovanje v počitniških objektih MNZ RS v času prvomajskih praznikov in poletne sezone 2017

Objavljeno 10 Marec 2017

glava razpis

 
   


Številka:                322-5/2017/1   (15231-17)

Datum:                  7. 3. 2017

Zadeva:              RAZPIS ZA LETOVANJE V POČITNIŠKIH OBJEKTIH MNZ RS V ČASU PRVOMAJSKIH PRAZNIKOV    IN POLETNE SEZONE 2017

V skladu s prvim odstavkom 10. člena Pravilnika o počitniški dejavnosti, št. 007-110/2010/10 z dne 7. 4. 2010, objavljamo razpis za letovanje v počitniških objektih MNZ RS v času prvomajskih praznikov in poletne sezone 2017.

 1. 1.POGOJI IN POSTOPEK PRIJAVE

Na razpis za letovanje v času prvomajskih praznikov in poletne sezone se lahko prijavijo vsi uslužbenci MNZ RS, Policije, Inšpektorata za notranje zadeve ter upokojeni uslužbenci Policije.

Prosilec se prijavi na razpis tako, da izpolni Prijavnico za letovanje, ki je priloga k temu razpisu. V primeru, da se prosilec prijavlja na razpis za letovanje v času prvomajskih počitnic in v času poletne sezone, mora izpolniti dve prijavnici (posebej za čas prvomajskih počitnic in posebej za čas poletne sezone).

Točno izpolnjene prijavnice je potrebno poslati najkasneje do 22. 3. 2017 na naslov Urad za logistiko, Služba za nastanitev in prehrano, Oddelek za nastanitev, Rocenska 56, 1211 Ljubljana Šmartno, po elektronski pošti Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. , ali po fax-u št. 01/514 72 01.

Prijavnice za letovanje so na voljo tudi v recepciji UL SNP – Oddelku za nastanitev in prehrano, Rocenska 56, 1211 Ljubljana Šmartno oziroma na internetni strani policije http://www.policija.si/index.php/component/content/article/127/316.

Prijavnice morajo biti izpolnjene točno in čitljivo z vsemi zahtevanimi podatki!

Informacije glede kapacitet so možne po telefonu v poslovnem času od ponedeljka do petka, od 8.00 do 14.00 ure. Prijav po telefonu ne sprejemamo!

Obvestila o odobrenem ali zavrnjenem letovanju bodo prosilci prejeli po 31. 3. 2017.

 1. 1.RAZPOLOŽLJIVE POČITNIŠKE ZMOGLJIVOSTI

Počitniške zmogljivosti, ki so na razpolago v času prvomajskih praznikov in poletne sezone 2017, se nahajajo v naslednjih krajih oziroma naslovih:

- počitniški dom »Na Skalci«, Ribčev laz 59, Bohinj;

- počitniška enota – garsonjera za štiri osebe, Čičare 13, Kranjska Gora;

- počitniška enota – enosobno stanovanje za štiri osebe, Čičare 12, Kranjska Gora;

- počitniški dom »Jalovec«, Rateče 12, Rateče;

- počitniški dom v Logu pod Mangartom 47a, Log;

- počitniški dom »Vila Jelovica«, Kidričeva ulica 13, Bled;

- koča »Planjava«, Velika Planina, Kamnik;

- počitniška hišica v Termah Čatež, Čatež ob Savi;  

- počitniška enota – stanovanje za štiri osebe, Prežihova ulica 12, Brežice; NOVOST  

- počitniška enota – enosobno stanovanje za štiri osebe, Vinica 41a, Vinica;

- vrstna hišica za štiri osebe, počitniško naselje Barbariga, Republika Hrvaška.

 1. 2.NAČIN PLAČILA

Prosilcem, katerim bo dodeljeno letovanje in se bodo odločili za obročno odplačevanje, zapade prvi obrok v plačilo v mesecu maju 2017.

Možno je plačilo na največ 5 (pet) obrokov za najmanj 7 nočitev oziroma se obračun deli na največ 3 (tri) obroke za letovanje od 3 do 6 nočitev.

Prosilci, ki se bodo odločili za (enkratno) gotovinsko plačilo letovanja, morajo na naslov Urada za logistiko, Službe za nastanitev in prehrano, Oddelek za nastanitev, Rocenska 56, 1211 Ljubljana Šmartno, še pred nastopom letovanja dostaviti kopijo položnice kot dokazilo o plačilu. Samo na podlagi dokazil o plačilu bo izstavljena napotnica za letovanje, s katero bo lahko gost dvignil ključe za objekt, v katerem bo letoval.

 1. 3.TERMINI ZA PRIJAVO NA LETOVANJE
 1. 1.PRVOMAJSKI PRAZNIKI

Termini za letovanje na katere se lahko prijavite v času prvomajskih praznikov so naslednji:

od 27.4.2017 do 30.4.2017
od 27.4.2017 do 2.5.2017
od 30.4.2017 do 2.5.2017
 1. 2.POLETNA SEZONA

Termini za letovanje v poletni sezoni so praviloma tedenski. V kolikor tedenski termini ne bodo zasedeni, se lahko dodeljujejo letovanja tudi za krajše oziroma daljše obdobje.3.6.2017 10.6.2017
10.6.2017 17.6.2017
17.6.2017 24.6.2017
24.6.2017 1.7.2017
1.7.2017 8.7.2017
8.7.2017 15.7.2017
15.7.2017 22.7.2017
22.7.2017 29.7.2017
29.7.2017 5.8.2017
5.8.2017 12.8.2017
12.8.2017 19.8.2017
19.8.2017 26.8.2017
26.8.2017 2.9.2017
2.9.2017 9.9.2017
 1. 1.NAČIN ODPOVEDI LETOVANJA

Prosilec ima pravico do pisne odpovedi letovanja. Odpoved letovanja velja samo, če je strokovna služba pisno odpoved prejela pred začetkom letovanja.

Če prosilec da pisno odpoved, mora plačati stroške glede na datum uradnega prejema pisne odpovedi:

- do 30 dni pred začetkom letovanja                 10%

- od 29 do 22 dni pred začetkom letovanja       20%

- od 21 do 15 dni pred začetkom letovanja      30%

- od 14 do 8 dni pred začetkom letovanja         50%

- od 7 do 1 dan pred začetkom letovanja         80%

- na dan začetka letovanja                              100%.

Če prosilec odpove letovanje zaradi izrednih okoliščin (npr. smrt, bolezen delavca ali ožjega družinskega člana, izjemna zadržanost prijavljenih letoviščarjev, nesreča, drugi opravičljivi razlogi), ki so nastopile najpozneje na dan pred začetkom letovanja ali na dan začetka letovanja, mora o nastanku izrednih okoliščin v 24 urah po njihovem nastanku obvestiti strokovno službo. V nadaljnjih 15 dneh mora predložiti ustrezne listine, ki dokazujejo obstoj izrednih okoliščin (izpisek iz matične knjige umrlih, bolniški list, zdravniško potrdilo, potrdilo predstojnika itd.). V teh primerih se cena letovanja ne zaračuna, že plačani zneski pa se na pisno zahtevo prosilca vrnejo.

Če uporabnik zaradi izrednih okoliščin, navedenih v prejšnjem odstavku, prekine letovanje, mora poravnati sorazmerni del cene glede na dejansko uporabo storitev letovanja.

Če uporabnik ne nastopi letovanja, pri tem pa ne da pisne odpovedi iz 25. člena Pravilnika o počitniški dejavnosti, ali letovanje prekine, vse zaradi razlogov, ki niso navedeni v 27. členu Pravilnika o počitniški dejavnosti, mora plačati celotno ceno letovanja.

 1. 2.OSTALE INFORMACIJE

Stroški letovanja bodo zaračunani v skladu z veljavnim Cenikom storitev in blaga lastne dejavnosti MNZ, št 410-107/2016/61 z dne 15. 2. 2017.

Letovanje poteka v skladu s Pravilnikom o počitniški dejavnosti Ministrstva za notranje zadeve, Posebnimi pravili uporabe objektov počitniške dejavnosti Ministrstva za notranje zadeve ter Navodili uporabnikom za letovanje v posameznih počitniških enotah MNZ, Policije.

Navodila uporabnikom za letovanje so dostopna preko naslednje spletne povezave: http://www.policija.si/index.php/component/content/article/127/316.

V počitniške objekte je prepovedano voditi domače živali!

Letujejo lahko le osebe, navedene na napotnici. Sprememba je možna le po predhodnem dogovoru z recepcijo.

Vse ostale informacije lahko dobite na intranetu Policije – Počitniška dejavnost ali v recepciji Službe za nastanitev in prehrano, Oddelek za nastanitev, Rocenska 56, 1211 Ljubljana Šmartno, tel. 01/514-71-79 (interna št. 87179), in sicer od ponedeljka do petka (delovni dan) od 8.00 do 14.00 ure.

 1. 1.1.Nova lokacija letovanja - NOVOST

Za prvomajske počitnice bo možno letovati tudi že na novi lokaciji, in sicer:

-       BREŽICE, Prežihova ulica 12, počitniška enota –stanovanje za štiri osebe.

 1. 1.2.Velika Planina

Na Veliki Planini trenutno obratujeta tako nihalka kot tudi sedežnica.

Prevoz z nihalko kot tudi sedežnico je možen le proti plačilu uporabnika, in sicer po ceniku, ki je objavljen na naslednji povezavi: http://www.velikaplanina.si/ .

 1. 1.3.Barbariga

Zaradi spora in neupravičenega pobiranja parkirnine na parkiriščih pred apartmaji v Barbarigi, je zagotovljeno brezplačno parkiranje osebnih vozil na javnih zemljiščih mesta Vodnjan v Barbarigi. Informacijo o tem, kje lahko brezplačno parkirate vaše osebno vozilo, dobite ob prijavi na recepciji v Barbarigi – Barbariga nova d.o.o.

 1. 1.4.PD »Na Skalci« v Bohinju

V PD »Na Skalci« v Bohinju je možno koristiti le polpenzion. Otroci do 3 let letujejo brezplačno, za otroke od 3 do 12 let se obračuna otroški polpenzion. Pri določitvi starosti otrok se upošteva njihova starost na dan nastopa letovanja.

Sobe niso opremljene za kuhanje, prav tako ni možna uporaba kuhinje v pritličju za samostojno kuhanje obrokov!

S spoštovanjem,

                                                        

Pripravila:                                                                    Bojan Bučinel

Kaja Vagaja                                                                 direktor Urada za logistiko

svetovalka                                                                         sekretar

Poslano:

-       naslovnikom,

-       objava na intranetu policije in oglasni deski MNZ.

Priloge:

-       cenik letovanja za leto 2017