Razpis za letovanje v počitniških objektih MNZ RS v času božično-novoletnih praznikov 2015 in zimske sezone 2015 – 2016

Objavljeno 06 November 2015

glava božično novoletni prazniki 2015

Številka:            322-32/2015/1 (15231-01)

Datum:              3. 11. 2015

Za       ZADEVA:   RAZPIS ZA LETOVANJE V POČITNIŠKIH OBJEKTIH MNZ RS V ČASU BOŽIČNO-NOVOLETNIH PRAZNIKOV 2015 IN ZIMSKE SEZONE 2015 – 2016

V skladu s prvim odstavkom 10. člena Pravilnika o počitniški dejavnosti šifra: 007-110/2010/10 z dne 7.4.2010, objavljamo razpis za letovanje v počitniških objektih MNZ RS v času božično-novoletnih praznikov 2015 in zimske sezone 2015-2016.

1.   POGOJI IN POSTOPEK PRIJAVE

Na razpis za letovanje v času božično-novoletnih praznikov in zimske sezone se lahko prijavijo vsi uslužbenci MNZ RS, Policije, Inšpektorata za notranje zadeve, Inšpektorata za javni sektor ter upokojeni uslužbenci Policije.

Prosilec se prijavi na razpis tako, da izpolni Prijavnico za letovanje, ki je priloga k temu razpisu.

Točno izpolnjene prijavnice je potrebno poslati najkasneje do 13. 11. 2015 na naslov Urad za logistiko, Služba za nastanitev in prehrano, Oddelek za nastanitev, Rocenska 56, 1211 Ljubljana Šmartno, po elektronski pošti Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. , ali po fax-u št. 01/514 72 01.

Prijavnice za letovanje so na voljo tudi v recepciji UL SNP – Oddelku za nastanitev in prehrano, Rocenska 56,1211,Ljubljana-Šmartno oziroma na internetni strani policije http://www.policija.si/index.php/component/content/article/127/316.

Prijavnice morajo biti izpolnjene točno in čitljivo z vsemi zahtevanimi podatki!

Informacije glede kapacitet so možne po telefonu v poslovnem času od ponedeljka do petka, od 8.00 do 14.00 ure. Prijav po telefonu ne sprejemamo!

Obvestila o odobrenem ali zavrnjenem letovanju bodo prosilci prejeli po 20. 11. 2015.

1.   RAZPOLOŽLJIVE POČITNIŠKE ZMOGLJIVOSTI

Počitniške zmogljivosti, ki so na razpolago, se nahajajo v naslednjih krajih oziroma na naslednjih naslovih:

- Počitniški dom »Na Skalci«, Ribčev laz 59, Bohinj,

- Počitniški dom »Vila Jelovica«, Kidričeva ulica 13, Bled,

- Počitniški dom »Jalovec«, Rateče 12, Rateče,

- Čičare 12, Kranjska Gora,

- Čičare 13, Kranjska Gora,

- Log pod Mangartom 47a, Log,

- koča »Planjava«, Velika Planina, Kamnik,

- Terme Čatež, Čatež ob Savi,

- Vinica 41a, Vinica.

2.   NAČIN PLAČILA

Prosilcem, katerim bo dodeljeno letovanje in se bodo odločili za obročno odplačevanje, zapade prvi obrok v plačilo v mesecu januarju 2016.

Možno je plačilo na največ 5 (pet) obrokov za najmanj 7 nočitev, oziroma se obračun deli na največ 3 (tri) obroke za letovanje od 3 do 6 nočitev.

Prosilci, ki se bodo odločili za (enkratno) gotovinsko plačilo letovanja, morajo na naslov Urada za logistiko, Službe za nastanitev in prehrano, Oddelek za nastanitev, Rocenska 56, 1211 Ljubljana Šmartno, še pred nastopom letovanja dostaviti kopijo položnice kot dokazilo o plačilu. Samo na podlagi dokazil o plačilu bo izstavljena napotnica za letovanje, s katero bo lahko gost dvignil ključe za objekt, v katerem bo letoval.

3.   TERMINI ZA PRIJAVO NA LETOVANJE

Termini za letovanje so praviloma tedenski. V kolikor tedenski termini ne bodo zasedeni, se lahko dodeljujejo letovanja tudi za krajše oziroma daljše obdobje.

  1. BOŽIČNO - NOVOLETNI PRAZNIKI
19. 12. 2015 3. 1. 2016

II.          ZIMSKE POČITNICE

13. 2. 2016 28. 2. 2015

4.   NAČIN ODPOVEDI LETOVANJA

Prosilec ima pravico do pisne odpovedi letovanja. Odpoved letovanja velja samo, če je strokovna služba pisno odpoved prejela pred začetkom letovanja.

Če prosilec da pisno odpoved, mora plačati stroške glede na datum uradnega prejema pisne odpovedi:

- do 30 dni pred začetkom letovanja                 10%

- od 29 do 22 dni pred začetkom letovanja       20%

- od 21 do 15 dni pred začetkom letovanja       30%

- od 14 do 8 dni pred začetkom letovanja         50%

- od 7 do 1 dan pred začetkom letovanja         80%

- na dan začetka letovanja                               100%

Če prosilec odpove letovanje zaradi izrednih okoliščin (npr. smrt, bolezen prosilca ali ožjega družinskega člana, izjemna zadržanost prijavljenih letoviščarjev, nesreča ter drugi opravičljivi razlogi), ki so nastopile najpozneje na dan pred začetkom letovanja ali na dan začetka letovanja, mora o nastanku izrednih okoliščin v 24 urah po njihovem nastanku obvestiti strokovno službo. V nadaljnjih 15 dneh mora predložiti ustrezne listine, ki dokazujejo obstoj izrednih okoliščin (izpisek iz matične knjige umrlih, bolniški list, zdravniško potrdilo, potrdilo predstojnika itd.). V teh primerih se cena letovanja ne zaračuna, že plačani zneski pa se na pisno zahtevo prosilca vrnejo.

Če uporabnik zaradi izrednih okoliščin, navedenih v prejšnjem odstavku, prekine letovanje, mora poravnati sorazmerni del cene glede na dejansko uporabo storitev letovanja.

Če uporabnik ne nastopi letovanja, pri tem pa ne da pisne odpovedi, kar je določeno v 25. členu Pravilnika o počitniški dejavnosti, ali letovanje prekine zaradi razlogov, ki niso navedeni v 27. členu Pravilnika o počitniški dejavnosti, mora plačati celotno ceno letovanja.

1.   OSTALE INFORMACIJE

Za zaposlene v MNZ, upokojene uslužbence policije in javne uslužbence v drugih organih državne uprave ter njihove ožje družinske člane veljajo notranje cene storitev oziroma cene, ki veljajo za neposredne proračunske uporabnike. Za ostale upokojence in druge zunanje goste pa veljajo cene za zunanje uporabnike oziroma zunanje cene, ki so povečane v skladu s Pravilnikom o lastni dejavnosti.

Letovanje poteka v skladu s Pravilnikom o počitniški dejavnosti Ministrstva za notranje zadeve Posebnimi pravili uporabe objektov počitniške dejavnosti Ministrstva za notranje zadeve ter Navodili uporabnikom za letovanje v posameznih počitniških enotah MNZ, Policije.

Navodila uporabnikom za letovanje so dostopna preko naslednje spletne povezave: http://www.policija.si/index.php/component/content/article/127/316.

Stroški letovanja bodo zaračunani v skladu z veljavnim Cenikom storitev in blaga lastne dejavnosti MNZ, Urada za logistiko in Policijskih uprav za področje prehrane, št. 410-148/2014 z dne 25. 4. 2014.

V počitniške objekte je prepovedano voditi domače živali!

Letujejo lahko le osebe, navedene na napotnici. Sprememba je možna le po predhodnem dogovoru z recepcijo.

Vse ostale informacije lahko dobite na intranetu Policije – Počitniška dejavnost ali v recepciji Službe za nastanitev in prehrano, Oddelek za nastanitev, Rocenska 56, 1211 Ljubljana Šmartno, tel. 01/514 71 79 (interna št. 87 179), in sicer od ponedeljka do petka (delovni dan) od 8.00. do 14.00 ure.

1.1. Počitniški dom “Na Skalci”, Bohinj

Otroci do 3 let letujejo brezplačno, za otroke od 3 do 11 let se obračuna otroški polpenzion. Pri določitvi starosti otrok se upošteva njihova starost na dan nastopa letovanja.

V primeru koriščenja počitniških zmogljivosti v Bohinju za silvestrovo je obvezno doplačilo za silvestrsko večerjo.*

* Silvestrska večerja se pripravlja le v primeru, da je rezerviranih več kot 50% vseh ležišč. Obvezno doplačilo za silvestrsko večerjo znaša 14,7€ za otroke od treh do 11,99 let, za odrasle

osebe pa 21,00€. V primeru, da je rezerviranih manj kot 50% vseh ležišč se za silvestrovo ponudi večerja v okviru polpenziona in v rednem času delitve večerje.

V primeru, da nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni možno vnaprej predvideti (zaradi pomanjkanja kadra), si pridružujemo pravico do odpovedi letovanja!

1.2. Terme Čatež

Pri koriščenju zimske termalne riviere v Termah Čatež (število možnih vstopov v termalno riviero) se upoštevajo prodajni pogoji in veljavni ceniki, ki jih sprejme Terme Čatež d.d. kot upravljavec.

1.3. Obračun bonitete

Delavcem MNZ, Policije, upokojenim uslužbencem policije ter ostalim zaposlenim v državni upravi se bo za koriščenje počitniških zmogljivosti zaračunal znesek bonitete, od katerega je potrebno obračunati in plačati prispevke ter pripadajoči znesek davka (akontacija dohodnine).

Osnovo za izračun zneska bonitete predstavlja razlika med notranjo in zunanjo ceno najema posamezne počitniške enote, koriščenja storitev polpenziona ali pa nočitve z zajtrkom.

Obdavčenje bonitet za koriščenje počitniških zmogljivosti se izvaja v skladu z dopisom Ministrstva za finance, Direktorata za javno računovodstvo št. 45-1/2006/1 z dne 23. 1. 2006.

S spoštovanjem,

Pripravil:                                                         Bojan Bučinel

Denis Ciriković                                              direktor           Urada za logistiko                   

višji svetovalec I                                             sekretar                                                                                                                                            

  

Poslano:

  • Klub upokojenih delavcev MNZ, Maksa Perca Ljubljana -

Priloge:

  • cenik letovanja

CENIK LETOVANJA

  1. 1.BOHINJ

  BOHINJ – NA SKALCI

Neposredni proračunski uporabniki Ostali
Polpenzion po osebi na dan odrasli             24,50 € odrasli             30,60 €
otroci               17,20 € otroci               21,50 €

           

NOČITEV Z ZAJTRKOM – NA SKALCI BOHINJ

(samo v primeru bivanja za 1 dan, ni možno koristiti več dni zaporedoma)

Neposredni proračunski uporabniki Ostali
odrasli           21,60 Odrasli         27,00   
Otroci               15,10 Otroci           18,90   

V primeru koriščenja polpenziona samo za en dan se cena poveča za 10%.

Otroci do 3 let letujejo brezplačno, za otroke od 3 let do 11 let se obračuna otroški polpenzion. Pri določitvi starosti otrok se upošteva njihova starost na dan nastopa letovanja.

2.   VELIKA PLANINA – KOČA PLANJAVA

NAJEM KOČE NA DAN

Neposredni   proračunski

uporabniki

Ostali
Planjava – najem koče na dan 47,80€ 59,80€

3.   LOG POD MANGARTOM

NAJEM APARTMAJEV NA DAN

Neposredni   proračunski

uporabniki

Ostali
Najem apartmaja za dve osebi na dan: 22,40€ 28,00€
Najem apartmaja za štiri osebe na dan: 32,10€ 40,20€

4. VILA JELOVICA BLED

NAJEM SOBE NA DAN Neposredni proračunski uporabniki Ostali
Najem dvoposteljne sobe TWC 27,00€ 33,70€
Najem štiriposteljne sobe TWC 37,80€ 47,20€
Najem dvoposteljne sobe – souporaba kopalnice, WC- ja 21,60€ 27,00€
Najem triposteljne sobe – souporaba kopalnice, WC-ja 27,00€ 33,70€
V primeru, da gost želi v objektu bivati sam, plača ceno celotnega objekta. 216,00€ 270,00€

5.TERME ČATEŽ

NAJEM PETPOSTELJNEGA BUNGALOVA NA DAN

Neposredni proračunski

uporabniki

Ostali
V času sezone od 25.6. do 20.09. 59,80€ 74,80€
Izven sezone od 20.9. do 25.6. 47,80€ 59,80€

6.KRANJSKA GORA – ČIČARE 13

NAJEM ŠTIRIPOSTELJNE GARSONJERE NA DAN

Neposredni proračunski

uporabniki

Ostali

V času sezone od 25.6. do 22.08.

in od 24. 12. do 31. 3.            

32,60€ 40,80€
Izven sezone 27,20€ 34,00€

7.KRANJSKA GORA – ČIČARE 12

NAJEM ŠTIRIPOSTELJNEGA STANOVANJA NA DAN

Neposredni proračunski

uporabniki

Ostali

v času sezone od 25.6. do 22.08.

in od 24. 12. do 31. 3.

40,50€ 50,70€
Izven sezone 33,70€ 42,10€

   8.   RATEČE

V sezoni od 24. 12. do 31. 3. Neposredni proračunski uporabniki Ostali
najem dvoposteljne sobe na dan 13,10€ 16,40€
najem triposteljne sobe na dan 15,20€ 19,00 €
najem štiriposteljne sobe na dan 20,20€ 25,20€
Izven sezone od 1. 4. do 23. 12. Neposredni proračunski uporabniki Ostali
najem dvoposteljne sobe na dan 11,90€ 14,80€
najem triposteljne sobe na dan 13,60€ 17,00€
najem štiriposteljne sobe na dan 18,20€ 22,80€
  1. 9.VINICA – VINICA 41a
NAJEM ŠTIRIPOSTELJNEGA STANOVANJA NA DAN

Neposredni proračunski

uporabniki

Ostali

v času sezone od 25. 6. do 22. 8.

25,10€ 31,40€
Izven sezone 20,90€ 26,10€