Razpis za letovanje v počitniških objektih MNZ v času jesenskih počitnic 2015

Objavljeno 06 September 2015

glava 1

Številka:                322-29/2015/1 (15231-01)

Datum:                  2. 9. 2015

 

ZZADEVA:  RAZPIS ZA LETOVANJE V POČITNIŠKIH OBJEKTIH MNZ RS V ČASU  JESENSKIH POČITNIC 2015 (24. 10 . – 1 . 11. 2015)

V skladu s prvim odstavkom 10. člena Pravilnika o počitniški dejavnosti šifra: 007-110/2010/10 z dne 7. 4. 2010, objavljamo razpis za letovanje v počitniških objektih MNZ RS v času jesenskih počitnic 2015.

 

1.   POGOJI IN POSTOPEK PRIJAVE

Na razpis za letovanje v času jesenskih počitnic se lahko prijavijo vsi uslužbenci MNZ RS, Policije, Inšpektorata za notranje zadeve, Inšpektorata za javni sektor ter upokojeni uslužbenci Policije.

Prosilec se prijavi na razpis tako, da izpolni Prijavnico za letovanje, ki je priloga k temu razpisu.

Prijavnice je potrebno poslati najkasneje do 17. 9. 2015 na naslov Urad za logistiko, Služba za nastanitev in prehrano, Oddelek za nastanitev, Rocenska 56, 1211 Ljubljana Šmartno, po elektronski pošti Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. , ali po fax-u št. 01/514 72 01.

Prijavnice za letovanje so na voljo tudi v recepciji UL SNP – Oddelku za nastanitev in prehrano, Rocenska 56, 1211 Ljubljana Šmartno oziroma na internetni strani policije http://www.policija.si/index.php/component/content/article/127/316.

Prijavnice morajo biti izpolnjene točno in čitljivo z vsemi zahtevanimi podatki!

Informacije glede kapacitet so možne po telefonu v poslovnem času od ponedeljka do petka, od 08.00 do 14.00 ure. Prijav po telefonu ne sprejemamo!

Obvestila o odobrenem ali zavrnjenem letovanju bodo prosilci prejeli po 24. 9. 2015.

 

1.   RAZPOLOŽLJIVE POČITNIŠKE ZMOGLJIVOSTI

Počitniške zmogljivosti, ki so na razpolago, se nahajajo v naslednjih krajih oziroma na naslednjih naslovih:

- Počitniški dom »Na Skalci«, Ribčev laz 59, Bohinj,

- Počitniški dom »Vila Jelovica«, Kidričeva ulica 13, Bled,

- Počitniški dom Jalovec, Rateče 12, Rateče,

- Čičare 12, Kranjska Gora,

- Čičare 13, Kranjska Gora,

- Log pod Mangartom 47a, Log,

- koča »Planjava«, Velika Planina, Kamnik,

- Terme Čatež, Čatež ob Savi,

- Vinica 41a, Vinica.

      

2.   NAČIN PLAČILA

Prosilcem, katerim bo dodeljeno letovanje in se bodo odločili za obročno odplačevanje, zapade prvi obrok v plačilo predvidoma v mesecu novembru 2015.

Možno je plačilo na največ 5 (pet) obrokov za najmanj 7 nočitev, oziroma se obračun deli na največ 3 (tri) obroke za letovanje od 3 do 6 nočitev.

Prosilci, ki se bodo odločili za (enkratno) gotovinsko plačilo letovanja, morajo na naslov Urada za logistiko, Službe za nastanitev in prehrano, Oddelek za nastanitev, Rocenska 56, 1211 Ljubljana Šmartno, še pred nastopom letovanja dostaviti kopijo položnice kot dokazilo
o plačilu. Samo na podlagi dokazil o plačilu bo izstavljena napotnica za letovanje, s katero bo lahko gost dvignil ključe za objekt, v katerem bo letoval.

 

3. TERMINI ZA PRIJAVO NA LETOVANJE

Termini za letovanje so praviloma tedenski. V kolikor tedenski termini ne bodo zasedeni, se lahko dodeljujejo letovanja tudi za krajše oziroma daljše obdobje.

V času jesenskih počitnic je termin za letovanje od 24. 10. 2015 – 1. 11. 2015.

 

4.  NAČIN ODPOVEDI LETOVANJA

Prosilec ima pravico do pisne odpovedi letovanja. Odpoved letovanja velja samo, če je strokovna služba pisno odpoved prejela pred začetkom letovanja.

Če prosilec da pisno odpoved, mora plačati stroške glede na datum uradnega prejema pisne odpovedi:

- do 30 dni pred začetkom letovanja                 10%

- od 29 do 22 dni pred začetkom letovanja       20%

- od 21 do 15 dni pred začetkom letovanja       30%

- od 14 do 8 dni pred začetkom letovanja         50%

- od 7 do 1 dan pred začetkom letovanja         80%

- na dan začetka letovanja                               100%

Če prosilec odpove letovanje zaradi izrednih okoliščin (npr. smrt, bolezen prosilca ali ožjega družinskega člana, izjemna zadržanost prijavljenih letoviščarjev, nesreča ter drugi opravičljivi razlogi), ki so nastopile najpozneje na dan pred začetkom letovanja ali na dan začetka letovanja, mora o nastanku izrednih okoliščin v 24 urah po njihovem nastanku obvestiti strokovno službo. V nadaljnjih 15 dneh mora predložiti ustrezne listine, ki dokazujejo obstoj izrednih okoliščin (izpisek iz matične knjige umrlih, bolniški list, zdravniško potrdilo, potrdilo predstojnika itd.). V teh primerih se cena letovanja ne zaračuna, že plačani zneski pa se na pisno zahtevo prosilca vrnejo.

Če uporabnik zaradi izrednih okoliščin, navedenih v prejšnjem odstavku, prekine letovanje, mora poravnati sorazmerni del cene glede na dejansko uporabo storitev letovanja.

Če uporabnik ne nastopi letovanja, pri tem pa ne da pisne odpovedi, kar je določeno v 25. členu Pravilnika o počitniški dejavnosti, ali letovanje prekine zaradi razlogov, ki niso navedeni v 27. členu Pravilnika o počitniški dejavnosti, mora plačati celotno ceno letovanja.

1. OSTALE INFORMACIJE

Otroci do 2. let letujejo brezplačno, za otroke od 3 let do 11 let se obračuna otroški polpenzion. Pri določitvi starosti otrok se upošteva njihova starost na dan nastopa letovanja.

Za zaposlene v MNZ, upokojene uslužbence policije in javne uslužbence v drugih organih državne uprave ter njihove ožje družinske člane veljajo notranje cene storitev oziroma cene, ki veljajo za neposredne proračunske uporabnike. Za ostale upokojence in druge zunanje goste pa veljajo cene za zunanje uporabnike oziroma zunanje cene, ki so povečane v skladu s Pravilnikom o lastni dejavnosti.

Letovanje poteka v skladu s Pravilnikom o počitniški dejavnosti Ministrstva za notranje zadeve ter Posebnimi pravili uporabe objektov počitniške dejavnosti Ministrstva za notranje zadeve.

Stroški letovanja bodo zaračunani v skladu z veljavnim Cenikom storitev in blaga lastne dejavnosti MNZ, Urada za logistiko in Policijskih uprav za področje prehrane, št. 410-148/2014 z dne 25.4.2014.

V počitniške objekte je prepovedano voditi domače živali!

Letujejo lahko le osebe, navedene na napotnici. Sprememba je možna le po predhodnem dogovoru z recepcijo.

Vse ostale informacije lahko dobite na intranetu Policije – Počitniška dejavnost ali v recepciji Službe za nastanitev in prehrano, Oddelek za nastanitev, Rocenska 56, 1211 Ljubljana Šmartno, tel. 01/514 71 79 (interna št. 87 179), in sicer od ponedeljka do petka (delovni dan) od 8.00. do 14.00 ure.

 

1.1. Obračun bonitete

Delavcem MNZ, Policije, upokojenim uslužbencem policije ter ostalim zaposlenim v državni upravi se bo za koriščenje počitniških zmogljivosti zaračunal znesek bonitete, od katerega je potrebno obračunati in plačati prispevke ter pripadajoči znesek davka (akontacija dohodnine).

Osnovo za izračun zneska bonitete predstavlja razlika med notranjo in zunanjo ceno najema posamezne počitniške enote, koriščenja storitev polpenziona ali pa nočitve z zajtrkom.

Obdavčenje bonitet za koriščenje počitniških zmogljivosti se izvaja v skladu z dopisom Ministrstva za finance, Direktorata za javno računovodstvo št. 45-1/2006/1 z dne 23.1.2006.

S spoštovanjem,

     Pripravil:                                                     Bojan Bučinel

     Denis Ciriković                                           direktor Urada za logistiko                   

     višji svetovalec I                                          sekretar                                                                                                                                            

  

Poslano:

 

 • Klub upokojenih delavcev MNZ, Maksa Perca Ljubljana 

Priloge:

 • cenik letovanja
 • prijavnica za letovanje

Cenik letovanja za leto 2015

1. BOHINJ

  BOHINJ – NA SKALCI

Neposredni proračunski uporabniki Ostali
Polpenzion po osebi na dan odrasli             24,50 € odrasli             30,60 €
otroci               17,20 € otroci               21,50 €

           

NOČITEV Z ZAJTRKOM – NA SKALCI BOHINJ

(samo v primeru bivanja za 1 dan, ni možno koristiti več dni zaporedoma)

Neposredni proračunski uporabniki Ostali
odrasli           21,60 Odrasli         27,00   
Otroci               15,10 Otroci           18,90   

V primeru koriščenja polpenziona samo za en dan se cena poveča za 10%.

Otroci do 2. let letujejo brezplačno, za otroke od 3 let do 11 let se obračuna otroški polpenzion. Pri določitvi starosti otrok se upošteva njihova starost na dan nastopa letovanja.

2. VELIKA PLANINA – KOČA PLANJAVA

NAJEM KOČE NA DAN

Neposredni   proračunski

uporabniki

Ostali
Planjava – najem koče na dan 47,80€ 59,80€

3. LOG POD MANGARTOM

NAJEM APARTMAJEV NA DAN

Neposredni   proračunski

uporabniki

Ostali
Najem apartmaja za dve osebi na dan: 22,40€ 28,00€
Najem apartmaja za štiri osebe na dan: 32,10€ 40,20€

4. VILA JELOVICA BLED

NAJEM SOBE NA DAN Neposredni proračunski uporabniki Ostali
Najem dvoposteljne sobe TWC 27,00€ 33,70€
Najem štiriposteljne sobe TWC 37,80€ 47,20€
Najem dvoposteljne sobe – souporaba kopalnice, WC- ja 21,60€ 27,00€
Najem triposteljne sobe – souporaba kopalnice, WC-ja 27,00€ 33,70€
V primeru, da gost želi v objektu bivati sam, plača ceno celotnega objekta. 216,00€ 270,00€

5. TERME ČATEŽ

NAJEM PETPOSTELJNEGA BUNGALOVA NA DAN

Neposredni proračunski

uporabniki

Ostali
V času sezone od 25.6. do 20.09. 59,80€ 74,80€
Izven sezone od 20.9. do 25.6. 47,80€ 59,80€

6. KRANJSKA GORA – ČIČARE 13

NAJEM ŠTIRIPOSTELJNE GARSONJERE NA DAN

Neposredni proračunski

uporabniki

Ostali

V času sezone od 25.6. do 22.08.

in od 24. 12. do 31. 3.            

32,60€ 40,80€
Izven sezone 27,20€ 34,00€

7. KRANJSKA GORA – ČIČARE 12

NAJEM ŠTIRIPOSTELJNEGA STANOVANJA NA DAN

Neposredni proračunski

uporabniki

Ostali

v času sezone od 25.6. do 22.08.

in od 24. 12. do 31. 3.

40,50€ 50,70€
Izven sezone 33,70€ 42,10€

8. RATEČE

Izven sezone od 1. 4. do 23. 12.

Neposredni

proračunski

uporabniki

Ostali
najem dvoposteljne sobe na dan 11,90 EUR 14,80 EUR
najem triposteljne sobe na dan 13,60 EUR 17,00 EUR
najem štiriposteljne sobe na dan 18,20 EUR 22,80 EUR

9. VINICA – VINICA 41a

NAJEM ŠTIRIPOSTELJNEGA STANOVANJA NA DAN

Neposredni proračunski

uporabniki

Ostali

v času sezone od 25. 6. do 22. 8.

25,10€ 31,40€
Izven sezone 20,90€ 26,10€

Proste nastanitvene zmogljivosti za oddih in rekreacijo v objektih MNZ- obvestilo

Objavljeno 24 Maj 2015

Prosti termini 4

 
   

Številka:     023-32/2015/8   (15231-17)

Datum:                  15. 5. 2015

Zade   Zadeva:   Obvestilo o še nekaj prostih nastanitvenih zmogljivosti za oddih in rekreacijo v objektih MNZ, Policije v času poletne sezone 2015

Obveščamo vas, da je na razpolago še nekaj prostih terminov za koriščenje nastanitvenih zmogljivosti Ministrstva za notranje zadeve, Policije (v nadaljevanju:MNZ, Policija), ki jih lahko koristijo javni uslužbenci v času poletne sezone 2015. Prosti termini so na naslednjih lokacijah in v naslednjih praviloma tedenskih terminih:

Lokacije

Obdobje

Debeli rtič, bivalniki in bungalovi

18.5 – 6.6.2015*

7.6 – 30.6.2015

1.7 – 31.7.2015

1.8 – 31.8.2015

1.9 – 19.9.2015

Kranjska Gora, Čičare 13, garsonjera št. 14

18.5 – 20.5.2015

24.5 – 31.5.2015

1.6 – 27.6.2015

4.7 – 6.7.2015

9.7 – 11. 7.2015

28.7 – 1.8.2015

23.8 – 26.8.2015

29.8 – 14.9.2015

19.9 – 30.9.2015

Kranjska Gora, Čičare 12, stanovanje št. 5

17.5 – 31.5.2015

1.6 – 30.6.2015

1.7 – 4.7.2015

8.7 – 10.7.2015

15.7 – 31.7.2015

9.8 – 13.8.2015

15.8 – 22.8.2015

29.8 – 30.9.2015

 


*[1] V navedenem terminu se oddajajo samo bungalovi.

Rateče, Rateče 12, počitniški dom »Jalovec« (dvoposteljne, triposteljne in štiriposteljne sobe)

18.5 – 22.5.2015

25.5 – 31.5.2015

1.6 – 30.6.2015

1.7 – 31.7.2015

1.8 – 31.8.2015

1.9 – 30.9.2015

Log pod Mangartom, dom (apartma za dve osebi, apartma za štiri osebe)

18.5 – 31.5.2015

1.6 – 25.6.2015

28.6 – 8.7.2015

12.7 – 31.7.2015

1.8 – 31.8.2015

1.9 – 30.9.2015

Vinica, Vinica 41a, enosobno stanovanje za štiri osebe

18.5 – 26.5.2015

2.6 – 7.6.2015

13.6 – 30.6.2015

1.7 – 20.7.2015

24.7 – 30.7.2015

1.8 – 8.8.2015

15.8 – 31.8.2015

1.9 – 30.9.2015

Čatež, Topliška cesta 35, hišica št. 139

6.6 – 15.6.2015

23.6 – 25.6.2015

28.6 – 5.7.2015

18.7 – 20.7.2015

23.7 – 25.7.2015

8.8 – 13.8.2015

21.8 – 31.8.2015

1.9 – 30.9.2015

Bohinj, Ribčev laz 59, počitniški dom »Na Skalci« (dvoposteljne, triposteljne in štiriposteljne sobe)

18.5 – 29.5.2015

31.5 – 5.6.2015

6.6 – 30.6.2015

1.7 – 11.7.2015

12.7 – 26.7.205

27.7 – 1.8.2015

5.8 – 10.8.2015

16.8 – 30.8.2015

1.9 – 30.9.2015

Bled, Kidričeva ulica 13, počitniški dom »Vila Jelovica«

18.5 – 31.5.2015

1.6 – 14.6.2015

20.6 – 30.6.2015

1.7 – 10.7.2015

12.7 – 1.8.2015

1.8 – 21.8.2015

24.8 – 31.8.2015

1.9 – 30.9.2015

Velika Planina, koča »Planjava« (7 ležišč)

18.5 – 29.5.2015

31.5 – 5.6.2015

7.6 – 10.6.2015

14.6 – 19.6.2015

22.6 – 2.7.2015

8.7 – 10.7.2015

12.7 – 18.7.2015

20.7 – 24.7.2015

27.7 – 1.8.2015

3.8 – 3.9.2015

7.9 – 18.9.2015

21.9 – 25.9.2015

Barbariga, Negrin 5,apartma

28.5 – 31.5.2015

1.6 – 30.6.2015

1.7 – 6.7.2015

12.7 – 15.7.2015

8.8 – 22.8.2015

5.9 – 30.9.2015

V prilogi vam posredujemo cenik koriščenja zgoraj navedenih nastanitvenih zmogljivosti, kjer so razvidne razpoložljive nastanitvene zmogljivosti MNZ, Policije. Obvestilu prilagamo tudi prijavnico, ki jo v primeru rezervacije izpolnite in podpisano posredujete na naš e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ali fax 01/514 72 01.

 

Glede na to, da se zasedenost nastanitvenih zmogljivosti dnevno spreminja, vas prosimo, da pred oddajo prijavnice preverite ali je posamezna nastanitvena zmogljivost še prosta, in sicer na tel.št. 01/514-71-79.

Termini za koriščenje nastanitvenih zmogljivosti so praviloma tedenski. V kolikor tedenski termini niso zasedeni, se lahko le-te koristi tudi za krajše oziroma daljše obdobje.

Na podlagi 37. in 39. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06 in nadaljnje spremembe) se za uporabo nastanitvenih zmogljivostih po zaključku letovanja obračuna boniteta. Osnovo za izračun zneska bonitete predstavlja razlika med notranjo ceno in zunanjo ceno najema posamezne nastanitvene enote.

Vse dodatne informacije so vam dostopne tudi na spletni strani MNZ, Policije (počitniška dejavnost): http://www.policija.si/index.php/component/content/article/127/316.

S spoštovanjem,

Pripravila:                                           

Kaja Vagaja                                       Mag. Armida Bavec

svetovalka                                         vodja Službe za nastanitev in prehrano

                                                         sekretarka

Priloge:

-       cenik letovanja

-       prijavnica

Poslano:

       naslovnikom – po elektronski pošti

Cenik letovanja za leto 2015

 

 

1. BOHINJ

  BOHINJ – NA SKALCI

 

Neposredni proračunski uporabniki Ostali
Polpenzion po osebi na dan odrasli           24,50 € odrasli           30,60 €
otroci             17,20 € otroci             21,50 €

           

NOČITEV Z ZAJTRKOM – NA SKALCI BOHINJ

(samo v primeru bivanja za 1 dan, ni možno koristiti več dni zaporedoma)

Neposredni proračunski uporabniki Ostali
  odrasli             21,60 Odrasli         27,00   
Otroci             15,10 Otroci           18,90   

V primeru koriščenja polpenziona samo za en dan se cena poveča za 10%.

2. DEBELI RTIČ

NAJEM BUNGALOVA (v bungalovu je možno koristiti 5 ležišč)

Neposredni

proračunski

uporabniki

Ostali
50,50€ 63,10€

NAJEM BIVALNIKA (v bivalniku so 4 ležišča – pograd in zakonska postelja)

Neposredni proračunski uporabniki Ostali
34,00€ 42,50€

 

DNEVNA UPORABA PROSTORA ZA ŠOTOR (do 20m2)* Cena
22,00€

* Opomba: Cena zajema dnevno uporabo prostora za šotor za dve osebi. Vsaka nadaljnja oseba plača dnevno uporabo v višini 11,00 evrov. Maksimalno število oseb na šotor ob sočasnem bivanju je največ šest. Otroci do sedmega leta starosti bivajo brezplačno, od dopolnjenega sedmega do dvanajstega leta starosti pa se zanje plača 50 % dnevne uporabe.

Na Debelem Rtiču za najem v predsezoni do vključno 24.6. in v posezoni od 23.8. velja 10% nižja cena.

3. VELIKA PLANINA – KOČA PLANJAVA

NAJEM KOČE NA DAN

Neposredni   proračunski

uporabniki

Ostali
Planjava – najem koče na dan 47,80€ 59,80€

 

4. LOG POD MANGARTOM

NAJEM APARTMAJEV NA DAN

Neposredni proračunski

uporabniki

Ostali
Najem apartmaja za dve osebi na dan: 22,40€ 28,00€
Najem apartmaja za štiri osebe na dan: 32,10€ 40,20€

 

 

5. VILA JELOVICA BLED

 

NAJEM SOBE NA DAN Neposredni proračunski uporabniki Ostali
Najem dvoposteljne sobe TWC 27,00€ 33,70€
Najem štiriposteljne sobe TWC 37,80€ 47,20€
Najem dvoposteljne sobe – souporaba kopalnice, WC- ja 21,60€ 27,00€
Najem triposteljne sobe – souporaba kopalnice, WC-ja 27,00€ 33,70€
V primeru, da gost želi v objektu bivati sam, plača ceno celotnega objekta. 216,00€ 270,00€

 

6. TERME ČATEŽ

NAJEM PETPOSTELJNEGA BUNGALOVA NA DAN

Neposredni proračunski

uporabniki

Ostali
V času sezone od 25.6. do 20.09. 59,80€ 74,80€
Izven sezone od 20.9. do 25.6. 47,80€ 59,80€

Žalna slovesnost ob 70. letnici smrti Mira Perca -obvestilo

Objavljeno 14 Maj 2015

Logo kluba novi

Št.: 27/2015
Ljubljana, 11.5.2015

ZADEVA: Žalna slovesnost na Vojskem

Obveščam vas, da Klub Maksa Perca Nova Gorica  organizira  dne 22.5.2015 ob 13.00 uri žalno slovesnost ob 70. letnici smrti Maksa Perca.

Program:

Do 13.00 ure prihod povabljencev
Od 13.00 – 13.30 predviden čas za govornike
Od 13.30 - 14.30 kulturni program
Od 14.30 enolončnica (plačilo 4 evre) in družabno srečanje.


Sporočamo vam, da Klub Maksa Perca iz Ljubljane ne bo organiziral avtobusnega prevoza, ampak si mora vsak udeleženec sam organizirati prevoz.

Prijave se zbirajo v klubu, tel. 01 433 83 92, pustite lahko tudi sporočilo na tajnici do 19. maja 2015. Število udeležencev bo posredovano organizatorju Klubu Maksa Perca Nova Gorica.


Lep pozdrav


                                Predsednik kluba
                                Niko Jurišič, l.r.

Gala koncert policijskega orkestra, 22.04.2015- vabilo

Objavljeno 18 April 2015

Spoštovani !

Policijski orkester bo v sredo, 22. aprila 2015, ob 19. uri v Slovenski filharmoniji izvedel gala koncert. V kolikor je mogoče vas prosimo za posredovanje obvestila svojim članom. Veseli bomo vašega obiska. Policijski orkester se te dni pripravlja na svoj veliki gala koncert. Koncert bo v sredo, 22. aprila 2015 ob 19. uri v Slovenski filharmoniji. Ne zamudite zanimive glasbene izkušnje, ki jo obljubljata bogata tradicija in sloves Policijskega orkestra kot vrhunske pihalne zasedbe, in se tudi sami udeležite koncerta. Pod taktirko in umetniškim vodstvom dirigenta Nejca Bečana bodo poleg članov orkestra nastopili solisti Anja Werber, Jernej Oberžan in Matjaž Mrak. Koncert je odprt za širšo javnost. Vstopnice po ceni 13 evrov (za parter) ali 10 evrov (za balkon) so naprodaj od 13. aprila naprej v Slovenski filharmoniji.

Vljudno vabljeni !

 

Gala koncert PO 22.04

Razpis za letovanje v počitniških objektih MNZ RS v času božično novoletnih praznikov in zimske sezone v letu 2014-2015

Objavljeno 05 November 2014

 

Številka:                322-33/2014/1 (15231-01)

Datum:                  3.11.2014

Zadeva: RAZPIS ZA LETOVANJE V POČITNIŠKIH OBJEKTIH MNZ RS V ČASU

BOŽIČNO-NOVOLETNIH PRAZNIKOV 2014 IN ZIMSKE SEZONE 2014 –  

2015

V skladu s prvim odstavkom 10. člena Pravilnika o počitniški dejavnosti šifra: 007-110/2010/10 z dne 7.4.2010, objavljamo razpis za letovanje v počitniških objektih MNZ RS v času božično-novoletnih praznikov 2014 in zimske sezone 2014-2015.

 1. POGOJI IN POSTOPEK PRIJAVE

Na razpis za letovanje v času božično-novoletnih praznikov in zimske sezone se lahko prijavijo vsi uslužbenci MNZ RS, Policije, Inšpektorata za notranje zadeve, Inšpektorata za javni sektor ter upokojeni uslužbenci Policije.

Prosilec se prijavi na razpis tako, da izpolni Prijavnico za letovanje, ki je priloga k temu razpisu.

Točno izpolnjene prijavnice je potrebno poslati najkasneje do 14.11.2014 na naslov Urad za logistiko, Služba za nastanitev in prehrano, Oddelek za nastanitev, Rocenska 56, 1211 Ljubljana Šmartno, po elektronski pošti Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. , ali po fax-u št. 01/514 72 01.

Prijavnice za letovanje so na voljo tudi v recepciji UL SNP – Oddelku za nastanitev in prehrano, Rocenska 56, 1211 Ljubljana Šmartno oziroma na internetni strani policije http://www.policija.si/index.php/component/content/article/127/316.

Prijavnice morajo biti izpolnjene točno in čitljivo z vsemi zahtevanimi podatki!

Informacije glede kapacitet so možne po telefonu v poslovnem času od ponedeljka do petka, od 08.00 do 14.00 ure. Prijav po telefonu ne sprejemamo!

Obvestila o odobrenem ali zavrnjenem letovanju bodo prosilci prejeli po 17.11.2014.

 1. RAZPOLOŽLJIVE POČITNIŠKE ZMOGLJIVOSTI

Počitniške zmogljivosti, ki so na razpolago, se nahajajo v naslednjih krajih oziroma na naslednjih naslovih:

- Počitniški dom »Na Skalci«, Ribčev laz 59, Bohinj,

- Počitniški dom »Vila Jelovica«, Kidričeva ulica 13, Bled,

- Počitniški dom Jalovec, Rateče 12, Rateče,

- Čičare 12, Kranjska Gora,

- Čičare 13, Kranjska Gora,

- Log pod Mangartom 47a, Log,

- koča »Planjava«, Velika Planina, Kamnik,

- Terme Čatež, Čatež ob Savi,

- Vinica 41a, Vinica.

      

 1. NAČIN PLAČILA

Prosilcem, katerim bo dodeljeno letovanje in se bodo odločili za obročno odplačevanje, zapade prvi obrok v plačilo v mesecu decembru 2014.

Možno je plačilo na največ 5 (pet) obrokov za najmanj 7 nočitev, oziroma se obračun deli na največ 3 (tri) obroke za letovanje od 3 do 6 nočitev.

Prosilci, ki se bodo odločili za (enkratno) gotovinsko plačilo letovanja, morajo na naslov Urada za logistiko, Službe za nastanitev in prehrano, Oddelek za nastanitev, Rocenska 56, 1211 Ljubljana Šmartno, še pred nastopom letovanja dostaviti kopijo položnice kot dokazilo o plačilu. Samo na podlagi dokazil o plačilu bo izstavljena napotnica za letovanje, s katero bo lahko gost dvignil ključe za objekt, v katerem bo letoval.

 1. TERMINI ZA PRIJAVO NA LETOVANJE

Termini za letovanje so praviloma tedenski. V kolikor tedenski termini ne bodo zasedeni, se lahko dodeljujejo letovanja tudi za krajše oziroma daljše obdobje.

 1. BOŽIČNO - NOVOLETNI PRAZNIKI*

20.12.2014  

4.1.2015

* Počitniški dom »Vila Jelovica«, Kidričeva ulica 13, Bled je na razpolago od 21.12.2014.

 1. ZIMSKE POČITNICE

14.2.2015

1.3.2015

 1. NAČIN ODPOVEDI LETOVANJA

Prosilec ima pravico do pisne odpovedi letovanja. Odpoved letovanja velja samo, če je strokovna služba pisno odpoved prejela pred začetkom letovanja.

Če prosilec da pisno odpoved, mora plačati stroške glede na datum uradnega prejema pisne odpovedi:

- do 30 dni pred začetkom letovanja                 10%

- od 29 do 22 dni pred začetkom letovanja       20%

- od 21 do 15 dni pred začetkom letovanja       30%

- od 14 do 8 dni pred začetkom letovanja         50%

- od 7 do 1 dan pred začetkom letovanja         80%

- na dan začetka letovanja                               100%

Če prosilec odpove letovanje zaradi izrednih okoliščin (npr. smrt, bolezen prosilca ali ožjega družinskega člana, izjemna zadržanost prijavljenih letoviščarjev, nesreča ter drugi opravičljivi razlogi), ki so nastopile najpozneje na dan pred začetkom letovanja ali na dan začetka letovanja, mora o nastanku izrednih okoliščin v 24 urah po njihovem nastanku obvestiti strokovno službo. V nadaljnjih 15 dneh mora predložiti ustrezne listine, ki dokazujejo obstoj izrednih okoliščin (izpisek iz matične knjige umrlih, bolniški list, zdravniško potrdilo, potrdilo predstojnika itd.). V teh primerih se cena letovanja ne zaračuna, že plačani zneski pa se na pisno zahtevo prosilca vrnejo.

Če uporabnik zaradi izrednih okoliščin, navedenih v prejšnjem odstavku, prekine letovanje, mora poravnati sorazmerni del cene glede na dejansko uporabo storitev letovanja.

Če uporabnik ne nastopi letovanja, pri tem pa ne da pisne odpovedi, kar je določeno v 25. členu Pravilnika o počitniški dejavnosti, ali letovanje prekine zaradi razlogov, ki niso navedeni v 27. členu Pravilnika o počitniški dejavnosti, mora plačati celotno ceno letovanja.

 1. 6.OSTALE INFORMACIJE

Otroci do tretjega leta starosti letujejo brezplačno, za otroke od treh do vključno dvanajstih let se obračuna otroški polpenzion. Pri določitvi starosti otrok se upošteva njihova starost na dan nastopa letovanja.

V primeru koriščenja počitniških zmogljivosti v Bohinju za silvestrovo je obvezno doplačilo za silvestrsko večerjo.*

* Silvestrska večerja se pripravlja le v primeru, da je rezerviranih več kot 50% vseh ležišč. Obvezno doplačilo za silvestrsko večerjo znaša 14,7€ za otroke od treh do vključno dvanajst let, za odrasle osebe pa 21,00€. V primeru, da je rezerviranih manj kot 50% vseh ležišč se za silvestrovo ponudi večerja v okviru polpenziona in v rednem času delitve večerje.

Za zaposlene v MNZ, upokojene uslužbence policije in javne uslužbence v drugih organih državne uprave ter njihove ožje družinske člane veljajo notranje cene storitev oziroma cene, ki veljajo za neposredne proračunske uporabnike. Za ostale upokojence in druge zunanje goste pa veljajo cene za zunanje uporabnike oziroma zunanje cene, ki so povečane v skladu s Pravilnikom o lastni dejavnosti.

Letovanje poteka v skladu s Pravilnikom o počitniški dejavnosti Ministrstva za notranje zadeve in hišnim redom v počitniških objektih MNZ RS.

 

Stroški letovanja bodo zaračunani v skladu z veljavnim Cenikom storitev in blaga lastne dejavnosti MNZ, Urada za logistiko in Policijskih uprav za področje prehrane, št. 410-148/2014 z dne 25.4.2014.

V počitniške objekte je prepovedano voditi domače živali!

Letujejo lahko le osebe, navedene na napotnici. Sprememba je možna le po predhodnem dogovoru z recepcijo.

Vse ostale informacije lahko dobite na intranetu Policije – Počitniška dejavnost ali v recepciji Službe za nastanitev in prehrano, Oddelek za nastanitev, Rocenska 56, 1211 Ljubljana Šmartno, tel. 01/514 71 79 (interna št. 87 179), in sicer od ponedeljka do petka (delovni dan) od 8.00. do 14.00 ure.

 1. 6.1. Obračun bonitete

Delavcem MNZ, Policije, upokojenim uslužbencem policije ter ostalim zaposlenim v državni upravi se bo za koriščenje počitniških zmogljivosti zaračunal znesek bonitete, od katerega je potrebno obračunati in plačati prispevke ter pripadajoči znesek davka (akontacija dohodnine).

Osnovo za izračun zneska bonitete predstavlja razlika med notranjo in zunanjo ceno najema posamezne počitniške enote, koriščenja storitev polpenziona ali pa nočitve z zajtrkom.

Obdavčenje bonitet za koriščenje počitniških zmogljivosti se izvaja v skladu z dopisom Ministrstva za finance, Direktorata za javno računovodstvo št. 45-1/2006/1 z dne 23.1.2006.

S spoštovanjem,

 Pripravil:                                                    Bojan Bučinel

 Denis Ciriković                                          direktor            Urada za logistiko                   

višji svetovalec I                                          sekretar                                                                                                                                            

  

Poslano:

-       objava na intranetu policije in intranetu MNZ

-       Klub upokojenih delavcev MNZ, Maksa Perca Ljubljana - Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Priloge:

-       cenik letovanja

-       prijavnica za letovanje

 

Cenik letovanja v počitniških objektih MNZ RS

1. BOHINJ*

  BOHINJ – NA SKALCI

Neposredni proračunski uporabniki

Ostali

Polpenzion po osebi na dan

odrasli           24,50 €

odrasli           30,60 €

otroci             17,20 €

otroci            21,50 €

           

NOČITEV Z ZAJTRKOM – NA SKALCI BOHINJ

(samo v primeru bivanja za 1 dan, ni možno koristiti več dni zaporedoma)

Neposredni proračunski uporabniki

Ostali

 

odrasli              21,60€

odrasli         27,00   

otroci             15,10€

otroci         18,90

V primeru koriščenja penziona in polpenziona samo za en dan se cena poveča za 10%.

* v primeru spremembe cen hrane in pijač si pridržujemo pravico do spremembe cen polpenziona oziroma nočitve z zajtrkom. Razlika v ceni se v primeru enkratnega plačila poračuna po končanem letovanju, v primeru obročnega odplačevanja pa pri zadnjem obračunanem obroku.

2. VILA JELOVICA BLED

Najem vile na dan

Neposredni proračunski uporabniki

Ostali

Najem dvoposteljne sobe TWC

27,00€

33,70€

Najem štiriposteljne sobe TWC

37,80€

47,20€

Najem dvoposteljne sobe – souporaba kopalnice, WC-ja

21,60€

27,00€

Najem triposteljne sobe – souporaba kopalnice, WC-ja

27,00€

33,70€

V primeru, da gost želi v objektu bivati sam, plača ceno celotnega objekta (8 sob oz. 17 ležišč)

216,00€

270,00€

 

 

3. VELIKA PLANINA – KOČA PLANJAVA

Najem koče na dan

Neposredni   proračunski

uporabniki

Ostali

Planjava – najem koče na dan

47,80€

59,80€

 

4. RATEČE

V sezoni (24. 12. do 31. 3. )

Neposredni proračunski uporabniki

Ostali

najem dvoposteljne sobe na dan

13,10€

16,40€

najem triposteljne sobe na dan

15,20€

19,00€

najem štiriposteljne sobe na dan

20,20€

25,20€

 Izven sezone (1. 4. do 23. 12.)

Neposredni proračunski uporabniki

Ostali

Najem dvoposteljne sobe na dan

11,90€

14,80€

Najem triposteljne sobe na dan

13,60€

17,00€

Najem štiriposteljne sobe na dan

18,20€

22,80€

 

5. LOG POD MANGARTOM

Najem apartmajev na dan

Neposredni proračunski

uporabniki

Ostali

Najem apartmaja za dve osebi na dan

22,40€

28,00€

Najem apartmaja za štiri osebe na dan

32,10€

40,20€

 

 

6. TERME ČATEŽ

NAJEM PETPOSTELJNEGA BUNGALOVA NA DAN

Neposredni proračunski

uporabniki

Ostali

v sezoni od 25. 6. do 20. 9.

59,80€

74,80€

izven sezone

47,80€

59,80€

 

7. VINICA – VINICA 41a

NAJEM ŠTIRIPOSTELJNEGA APARTMAJA NA DAN

Neposredni proračunski

uporabniki

Ostali

v sezoni od 25. 6. do 22. 8.

25,10€

31,40€

izven sezone

20,90€

26,10€

 

8. KRANJSKA GORA – ČIČARE 13

NAJEM ŠTIRIPOSTELJNE GARSONJERE NA DAN

Neposredni proračunski

uporabniki

Ostali

v sezoni od 25. 6. do 22. 8. in

od 24. 12. do 31. 3.

32,60€

40,80€

izven sezone

27,20€

34,00€

9. KRANJSKA GORA – ČIČARE 12

NAJEM ŠTIRIPOSTELJNEGA STANOVANJA NA DAN

Neposredni proračunski

uporabniki

Ostali

v sezoni od 25. 6. do 22. 8. in

od 24. 12. do 31. 3.

40,50€

50,70€

izven sezone

33,70€

42,10€