Razpis za letovanje v počitniških objektih MNZ RS v času prvomajskih praznikov in poletne sezone 2017

Objavljeno 10 Marec 2017

glava razpis

 
   


Številka:                322-5/2017/1   (15231-17)

Datum:                  7. 3. 2017

Zadeva:              RAZPIS ZA LETOVANJE V POČITNIŠKIH OBJEKTIH MNZ RS V ČASU PRVOMAJSKIH PRAZNIKOV    IN POLETNE SEZONE 2017

V skladu s prvim odstavkom 10. člena Pravilnika o počitniški dejavnosti, št. 007-110/2010/10 z dne 7. 4. 2010, objavljamo razpis za letovanje v počitniških objektih MNZ RS v času prvomajskih praznikov in poletne sezone 2017.

 1. 1.POGOJI IN POSTOPEK PRIJAVE

Na razpis za letovanje v času prvomajskih praznikov in poletne sezone se lahko prijavijo vsi uslužbenci MNZ RS, Policije, Inšpektorata za notranje zadeve ter upokojeni uslužbenci Policije.

Prosilec se prijavi na razpis tako, da izpolni Prijavnico za letovanje, ki je priloga k temu razpisu. V primeru, da se prosilec prijavlja na razpis za letovanje v času prvomajskih počitnic in v času poletne sezone, mora izpolniti dve prijavnici (posebej za čas prvomajskih počitnic in posebej za čas poletne sezone).

Točno izpolnjene prijavnice je potrebno poslati najkasneje do 22. 3. 2017 na naslov Urad za logistiko, Služba za nastanitev in prehrano, Oddelek za nastanitev, Rocenska 56, 1211 Ljubljana Šmartno, po elektronski pošti Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. , ali po fax-u št. 01/514 72 01.

Prijavnice za letovanje so na voljo tudi v recepciji UL SNP – Oddelku za nastanitev in prehrano, Rocenska 56, 1211 Ljubljana Šmartno oziroma na internetni strani policije http://www.policija.si/index.php/component/content/article/127/316.

Prijavnice morajo biti izpolnjene točno in čitljivo z vsemi zahtevanimi podatki!

Informacije glede kapacitet so možne po telefonu v poslovnem času od ponedeljka do petka, od 8.00 do 14.00 ure. Prijav po telefonu ne sprejemamo!

Obvestila o odobrenem ali zavrnjenem letovanju bodo prosilci prejeli po 31. 3. 2017.

 1. 1.RAZPOLOŽLJIVE POČITNIŠKE ZMOGLJIVOSTI

Počitniške zmogljivosti, ki so na razpolago v času prvomajskih praznikov in poletne sezone 2017, se nahajajo v naslednjih krajih oziroma naslovih:

- počitniški dom »Na Skalci«, Ribčev laz 59, Bohinj;

- počitniška enota – garsonjera za štiri osebe, Čičare 13, Kranjska Gora;

- počitniška enota – enosobno stanovanje za štiri osebe, Čičare 12, Kranjska Gora;

- počitniški dom »Jalovec«, Rateče 12, Rateče;

- počitniški dom v Logu pod Mangartom 47a, Log;

- počitniški dom »Vila Jelovica«, Kidričeva ulica 13, Bled;

- koča »Planjava«, Velika Planina, Kamnik;

- počitniška hišica v Termah Čatež, Čatež ob Savi;  

- počitniška enota – stanovanje za štiri osebe, Prežihova ulica 12, Brežice; NOVOST  

- počitniška enota – enosobno stanovanje za štiri osebe, Vinica 41a, Vinica;

- vrstna hišica za štiri osebe, počitniško naselje Barbariga, Republika Hrvaška.

 1. 2.NAČIN PLAČILA

Prosilcem, katerim bo dodeljeno letovanje in se bodo odločili za obročno odplačevanje, zapade prvi obrok v plačilo v mesecu maju 2017.

Možno je plačilo na največ 5 (pet) obrokov za najmanj 7 nočitev oziroma se obračun deli na največ 3 (tri) obroke za letovanje od 3 do 6 nočitev.

Prosilci, ki se bodo odločili za (enkratno) gotovinsko plačilo letovanja, morajo na naslov Urada za logistiko, Službe za nastanitev in prehrano, Oddelek za nastanitev, Rocenska 56, 1211 Ljubljana Šmartno, še pred nastopom letovanja dostaviti kopijo položnice kot dokazilo o plačilu. Samo na podlagi dokazil o plačilu bo izstavljena napotnica za letovanje, s katero bo lahko gost dvignil ključe za objekt, v katerem bo letoval.

 1. 3.TERMINI ZA PRIJAVO NA LETOVANJE
 1. 1.PRVOMAJSKI PRAZNIKI

Termini za letovanje na katere se lahko prijavite v času prvomajskih praznikov so naslednji:

od 27.4.2017 do 30.4.2017
od 27.4.2017 do 2.5.2017
od 30.4.2017 do 2.5.2017
 1. 2.POLETNA SEZONA

Termini za letovanje v poletni sezoni so praviloma tedenski. V kolikor tedenski termini ne bodo zasedeni, se lahko dodeljujejo letovanja tudi za krajše oziroma daljše obdobje.3.6.2017 10.6.2017
10.6.2017 17.6.2017
17.6.2017 24.6.2017
24.6.2017 1.7.2017
1.7.2017 8.7.2017
8.7.2017 15.7.2017
15.7.2017 22.7.2017
22.7.2017 29.7.2017
29.7.2017 5.8.2017
5.8.2017 12.8.2017
12.8.2017 19.8.2017
19.8.2017 26.8.2017
26.8.2017 2.9.2017
2.9.2017 9.9.2017
 1. 1.NAČIN ODPOVEDI LETOVANJA

Prosilec ima pravico do pisne odpovedi letovanja. Odpoved letovanja velja samo, če je strokovna služba pisno odpoved prejela pred začetkom letovanja.

Če prosilec da pisno odpoved, mora plačati stroške glede na datum uradnega prejema pisne odpovedi:

- do 30 dni pred začetkom letovanja                 10%

- od 29 do 22 dni pred začetkom letovanja       20%

- od 21 do 15 dni pred začetkom letovanja      30%

- od 14 do 8 dni pred začetkom letovanja         50%

- od 7 do 1 dan pred začetkom letovanja         80%

- na dan začetka letovanja                              100%.

Če prosilec odpove letovanje zaradi izrednih okoliščin (npr. smrt, bolezen delavca ali ožjega družinskega člana, izjemna zadržanost prijavljenih letoviščarjev, nesreča, drugi opravičljivi razlogi), ki so nastopile najpozneje na dan pred začetkom letovanja ali na dan začetka letovanja, mora o nastanku izrednih okoliščin v 24 urah po njihovem nastanku obvestiti strokovno službo. V nadaljnjih 15 dneh mora predložiti ustrezne listine, ki dokazujejo obstoj izrednih okoliščin (izpisek iz matične knjige umrlih, bolniški list, zdravniško potrdilo, potrdilo predstojnika itd.). V teh primerih se cena letovanja ne zaračuna, že plačani zneski pa se na pisno zahtevo prosilca vrnejo.

Če uporabnik zaradi izrednih okoliščin, navedenih v prejšnjem odstavku, prekine letovanje, mora poravnati sorazmerni del cene glede na dejansko uporabo storitev letovanja.

Če uporabnik ne nastopi letovanja, pri tem pa ne da pisne odpovedi iz 25. člena Pravilnika o počitniški dejavnosti, ali letovanje prekine, vse zaradi razlogov, ki niso navedeni v 27. členu Pravilnika o počitniški dejavnosti, mora plačati celotno ceno letovanja.

 1. 2.OSTALE INFORMACIJE

Stroški letovanja bodo zaračunani v skladu z veljavnim Cenikom storitev in blaga lastne dejavnosti MNZ, št 410-107/2016/61 z dne 15. 2. 2017.

Letovanje poteka v skladu s Pravilnikom o počitniški dejavnosti Ministrstva za notranje zadeve, Posebnimi pravili uporabe objektov počitniške dejavnosti Ministrstva za notranje zadeve ter Navodili uporabnikom za letovanje v posameznih počitniških enotah MNZ, Policije.

Navodila uporabnikom za letovanje so dostopna preko naslednje spletne povezave: http://www.policija.si/index.php/component/content/article/127/316.

V počitniške objekte je prepovedano voditi domače živali!

Letujejo lahko le osebe, navedene na napotnici. Sprememba je možna le po predhodnem dogovoru z recepcijo.

Vse ostale informacije lahko dobite na intranetu Policije – Počitniška dejavnost ali v recepciji Službe za nastanitev in prehrano, Oddelek za nastanitev, Rocenska 56, 1211 Ljubljana Šmartno, tel. 01/514-71-79 (interna št. 87179), in sicer od ponedeljka do petka (delovni dan) od 8.00 do 14.00 ure.

 1. 1.1.Nova lokacija letovanja - NOVOST

Za prvomajske počitnice bo možno letovati tudi že na novi lokaciji, in sicer:

-       BREŽICE, Prežihova ulica 12, počitniška enota –stanovanje za štiri osebe.

 1. 1.2.Velika Planina

Na Veliki Planini trenutno obratujeta tako nihalka kot tudi sedežnica.

Prevoz z nihalko kot tudi sedežnico je možen le proti plačilu uporabnika, in sicer po ceniku, ki je objavljen na naslednji povezavi: http://www.velikaplanina.si/ .

 1. 1.3.Barbariga

Zaradi spora in neupravičenega pobiranja parkirnine na parkiriščih pred apartmaji v Barbarigi, je zagotovljeno brezplačno parkiranje osebnih vozil na javnih zemljiščih mesta Vodnjan v Barbarigi. Informacijo o tem, kje lahko brezplačno parkirate vaše osebno vozilo, dobite ob prijavi na recepciji v Barbarigi – Barbariga nova d.o.o.

 1. 1.4.PD »Na Skalci« v Bohinju

V PD »Na Skalci« v Bohinju je možno koristiti le polpenzion. Otroci do 3 let letujejo brezplačno, za otroke od 3 do 12 let se obračuna otroški polpenzion. Pri določitvi starosti otrok se upošteva njihova starost na dan nastopa letovanja.

Sobe niso opremljene za kuhanje, prav tako ni možna uporaba kuhinje v pritličju za samostojno kuhanje obrokov!

S spoštovanjem,

                                                        

Pripravila:                                                                    Bojan Bučinel

Kaja Vagaja                                                                 direktor Urada za logistiko

svetovalka                                                                         sekretar

Poslano:

-       naslovnikom,

-       objava na intranetu policije in oglasni deski MNZ.

Priloge:

-       cenik letovanja za leto 2017


Sodelovanje pri usposabljanju policistov na temo "Priprava na upokojitev" - obvestilo

Objavljeno 12 Junij 2016

Dne 6. 6. 2016 med 09.00 in 14.00 uro sem na povabilo Policijske uprave Ljubljana skupaj s policijskim vikarjem g. Janezom Novakom in psihologinjo iz PU Ljubljana Blanko Simšič v Policijski akademiji kot izvajalec sodeloval pri usposabljanju – delavnici na temo »Priprave na upokojitev«.  Usposabljanje je bilo namenjeno vsem uslužbencem iz PU Ljubljana in PU Kranj, ki se nameravajo upokojiti v bližnji prihodnosti, da bo ta prehod iz aktivnega dela v pokoj čim manj stresen.  Usposabljanje je bilo prostovoljno, udeležilo pa se ga je 20 uslužbencev.

Med drugim sem podrobno predstavil delo, organiziranost, aktivnosti, namen in druge posebnosti Kluba upokojenih delavcev MNZ Maksa Perca Ljubljana in sodelujoče pozval, da se nam pridružijo oziroma včlanijo v naš klub po upokojitvi.

Predsednik  g. Jurišič je bil s tem seznanjen in je sodeloval na uvodni predstavitvi programa.

Lep pozdrav

Ivan Škulj

Razpis za letovanje v počitniških objektih MNZ v času prvomajskih praznikov ter v času poletne sezone 2016

Objavljeno 07 Marec 2016

Glava 2016 letovanje 1

Zadeva:     Razpis za letovanje v počitniških objektih MNZ v času prvomajskih praznikov ter v času poletne sezone 2016

V skladu z 10. členom Pravilnika o počitniški dejavnosti, št. 007-110/2010/10 z dne 7.4.2010, objavljamo razpis za letovanje v počitniških objektih MNZ RS v času prvomajskih praznikov in v času poletne sezone 2016.

 1. 1.POGOJI IN POSTOPEK PRIJAVE

Na razpis za letovanje se lahko prijavijo vsi uslužbenci Ministrstva za notranje zadeve ter upokojeni uslužbenci Policije.

Prosilec se prijavi na razpis tako, da izpolni Prijavnico za letovanje, ki je priloga k temu razpisu. V primeru, da se prosilec prijavlja na razpis za letovanje v času prvomajskih počitnic in v času poletne sezone 2016, mora izpolniti dve prijavnici (posebej za čas prvomajskih počitnic in posebej za čas poletne sezone).

Točno izpolnjene prijavnice za termine je potrebno poslati najkasneje do 15. 3. 2016 na naslov Urad za logistiko, Služba za nastanitev in prehrano, Oddelek za nastanitev, Rocenska 56, 1211 Ljubljana Šmartno, po elektronski pošti Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. , ali po fax-u št. 01/514 72 01.

Prijavnice za letovanje so na voljo tudi v recepciji UL SNP – Oddelku za nastanitev in prehrano, Rocenska 56, 1211 Ljubljana Šmartno oziroma na internetni strani policije http://www.policija.si/index.php/component/content/article/127/316.

Prijavnice morajo biti izpolnjene točno in čitljivo z vsemi zahtevanimi podatki.

Po telefonu so možne le informacije glede kapacitet, prijav po telefonu ne sprejemamo.

Obvestila o odobrenem ali zavrnjenem letovanju bomo za oba termina (prvomajski prazniki in poletna sezona 2016) posredovali predvidoma po 31. 3. 2016.

 1. 1.RAZPOLOŽLJIVE POČITNIŠKE ZMOGLJIVOSTI

Počitniške zmogljivosti, ki so na razpolago v času prvomajskih praznikov in poletne sezone 2016, se nahajajo v naslednjih krajih oziroma naslovih:

- počitniški dom »Na Skalci«, Ribčev laz 59, Bohinj;

- počitniška enota – garsonjera za štiri osebe, Čičare 13, Kranjska Gora;

- počitniška enota – enosobno stanovanje za štiri osebe, Čičare 12, Kranjska Gora;

- počitniški dom »Jalovec«, Rateče 12, Rateče;

- počitniški dom v Logu pod Mangartom, Log;

- počitniški dom »Vila Jelovica«, Kidričeva ulica 13, Bled;

- koča »Planjava«, Velika Planina, Kamnik;

- počitniška hišica v Termah Čatež, Čatež ob Savi;        

- počitniška enota – enosobno stanovanje za štiri osebe, Vinica 41a, Vinica;

- vrstna hišica za štiri osebe, počitniško naselje Barbariga, Republika Hrvaška.

 1. 2.TERMINI ZA PRIJAVO NA LETOVANJE*

 1. 2.1.Prvomajski prazniki

Termini za letovanje na katere se lahko prijavite v času prvomajskih praznikov so naslednji:

 • TERMINI – Bohinj, Kranjska gora, Rateče, Log pod Mangartom, Bled, Velika Planina, Terme Čatež, Vinica in Barbariga

od 27.4.2016 do 30.4.2016
od 27.4.2016 do 2.5.2016
od 30.4.2016 do 2.5.2016

 1. 2.2.Poletna sezona

Termini za letovanje v poletni sezoni so praviloma tedenski. V kolikor tedenski termini ne bodo zasedeni, se lahko dodeljujejo letovanja tudi za krajše oziroma daljše obdobje.

 • TERMINI – Bohinj, Kranjska gora, Rateče, Log pod Mangartom, Bled, Velika Planina, Terme Čatež, Vinica in Barbariga:4.6.2016 11.6.2016
11.6.2016 18.6.2016
18.6.2016 25.6.2016
25.6.2016 2.7.2016
2.7.2016 9.7.2016
9.7.2016 16.7.2016
16.7.2016 23.7.2016
23.7.2016 30.7.2016
30.7.2016 6.8.2016
6.8.2016 13.8.2016
13.8.2016 20.8.2016
20.8.2016 27.8.2016
27.8.2016 3.9.2016

* V času navedenih terminov (prvomajski in poletna sezona 2016) je v Bohinju možno koristiti nočitev z zajtrkom. V primeru, da bomo lahko zagotovili tudi storitev polpenziona, vas bomo o tem naknadno obvestili.

 1. 1. NAČIN PLAČILA

Možno je plačilo na največ 5 (pet) obrokov za najmanj 7 nočitev oziroma se obračun deli na največ 3 (tri) obroke za letovanje od 3 do 6 nočitev.

Prosilci, ki se bodo odločili za (enkratno) gotovinsko plačilo letovanja, morajo na naslov Urada za logistiko, Službe za nastanitev in prehrano, Oddelek za nastanitev, Rocenska 56, 1211 Ljubljana Šmartno, še pred nastopom letovanja dostaviti kopijo položnice kot dokazilo o plačilu. Samo na podlagi dokazil o plačilu bo izstavljena napotnica za letovanje, s katero bo lahko gost dvignil ključe za objekt, v katerem bo letoval.

 1. 2.NAČIN ODPOVEDI LETOVANJA

Prosilec ima pravico do pisne odpovedi letovanja. Odpoved letovanja velja samo, če je strokovna služba pisno odpoved prejela pred začetkom letovanja.

Če prosilec da pisno odpoved, mora plačati stroške glede na datum uradnega prejema pisne odpovedi:

- do 30 dni pred začetkom letovanja                 10%

- od 29 do 22 dni pred začetkom letovanja       20%

- od 21 do 15 dni pred začetkom letovanja       30%

- od 14 do 8 dni pred začetkom letovanja        50%

- od 7 do 1 dan pred začetkom letovanja         80%

- na dan začetka letovanja                             100%.

Če prosilec odpove letovanje zaradi izrednih okoliščin (npr. smrt, bolezen delavca ali ožjega družinskega člana, izjemna zadržanost prijavljenih letoviščarjev, nesreča, drugi opravičljivi razlogi), ki so nastopile najpozneje na dan pred začetkom letovanja ali na dan začetka letovanja, mora o nastanku izrednih okoliščin v 24 urah po njihovem nastanku obvestiti strokovno službo. V nadaljnjih 15 dneh mora predložiti ustrezne listine, ki dokazujejo obstoj izrednih okoliščin (izpisek iz matične knjige umrlih, bolniški list, zdravniško potrdilo, potrdilo predstojnika itd.). V teh primerih se cena letovanja ne zaračuna, že plačani zneski pa se na pisno zahtevo prosilca vrnejo.

Če uporabnik zaradi izrednih okoliščin, navedenih v prejšnjem odstavku, prekine letovanje, mora poravnati sorazmerni del cene glede na dejansko uporabo storitev letovanja.

Če uporabnik ne nastopi letovanja, pri tem pa ne da pisne odpovedi iz 25. člena Pravilnika o počitniški dejavnosti, ali letovanje prekine, vse zaradi razlogov, ki niso navedeni v 27. členu Pravilnika o počitniški dejavnosti, mora plačati celotno ceno letovanja.

 1. 3.OSTALE KORISTNE INFORMACIJE

 1. 3.1.Splošne informacije

Letovanje poteka v skladu s Pravilnikom o počitniški dejavnosti in v skladu s Posebnimi pravili uporabe objektov počitniške dejavnosti MNZ.

Gostje lahko uporabljajo objekte na Veliki planini, Bledu, Kranjski Gori, Ratečah, Logu pod Mangartom, Termah Čatež ter Vinici vse leto. V navedenih objektih so opremljene kuhinje, kjer si gostje lahko sami pripravijo hrano. Posteljnino, brisače, kuhinjske krpe in čistila prinesejo s seboj.

V počitniške objekte je prepovedano voditi domače živali!

Stroški letovanja bodo zaračunani v skladu z veljavnim Cenikom storitev in blaga lastne dejavnosti Ministrstva za notranje zadeve, Urada za logistiko in policijskih uprav za področje prehrane.

Zazaposlene v MNZ, upokojene uslužbence policije in javne uslužbence v drugih organih državne uprave ter njihove ožje družinske člane veljajo notranje cene storitev oziroma cene, ki veljajo za neposredne proračunske uporabnike. Za ostale upokojence in druge zunanje goste pa veljajo cene za zunanje uporabnike oziroma zunanje cene, ki so povečane v skladu s Pravilnikom o lastni dejavnosti.

Delavcem MNZ, Policije, upokojenim uslužbencem policije ter ostalim zaposlenim v državni upravi se bo za koriščenje počitniških zmogljivosti zaračunal znesek bonitete, od katerega je potrebno obračunati in plačati prispevke, pripadajoči znesek davka (akontacija dohodnine). Osnovo za izračun zneska bonitete predstavlja razlika med notranjo in zunanjo ceno najema posamezne počitniške enote, oziroma koriščenja storitev penziona in polpenziona. Obdavčenje bonitet za koriščenje počitniških zmogljivosti se izvaja v skladu z dopisom Ministrstva za finance, Direktorata za javno računovodstvo št. 45-1/2006/1 z dne 23. 1. 2006.

Letujejo lahko le osebe, navedene na napotnici. Sprememba je možna le po predhodnem dogovoru z recepcijo.

 1. 1.1.Velika Planina

Na Veliki Planini trenutno obratuje tako nihalka kot tudi sedežnica.

Prevoz z nihalko kot tudi sedežnico je možen le proti plačilu uporabnika, in sicer po ceniku, ki je objavljen na naslednji povezavi: http://www.velikaplanina.si/

 1. 1.2.Barbariga

Zaradi spora in neupravičenega pobiranja parkirnine na parkiriščih pred apartmaji v Barbarigi, je zagotovljeno brezplačno parkiranje osebnih vozil na javnih zemljiščih mesta Vodnjan v Barbarigi. Informacijo o tem, kje lahko brezplačno parkirate vaše osebno vozilo, dobite ob prijavi na recepciji v Barbarigi – Barbariga nova d.o.o.

 1. 1.3.PD »Na Skalci« v Bohinju

V PD »Na Skalci« v Bohinju je v času prvomajskih praznikov (t.j. 27. 4. 2016 – 2. 5. 2016) in poletne sezone ( t.j. 4. 6 – 3. 9. 2016) možno koristiti nočitev z zajtrkom. V primeru, da bomo lahko zagotovili tudi storitev polpenziona, vas bomo o tem naknadno obvestili.

Hkrati bi radi opozorili, da sobe niso opremljene za kuhanje, prav tako ni možna uporaba kuhinje v pritličju za samostojno kuhanje obrokov.

S spoštovanjem,

                                                        

                                                                                  Bojan Bučinel

                                                                                  direktor Urada za logistiko

                                                                                  sekretar

Poslano:

-       objava na intranetu policije in oglasni deski MNZ

-       Klub upokojenih delavcev MNZ, Maksa Perca Ljubljana - Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Priloge:

-       cenik letovanja za leto 2016

-       prijavnica za letovanje

Cenik letovanja za leto 2016

 

1. NA SKALCI - BOHINJ

NOČITEV Z ZAJTRKOM – NA SKALCI BOHINJ

 

(v času od 27. 4. 2016 dalje je možna samo nočitev z zajtrkom)

Neposredni proračunski uporabniki Ostali
  odrasli             21,60 Odrasli         27,00   
otroci            15,10 Otroci           18,90   

2. VELIKA PLANINA – KOČA PLANJAVA

NAJEM KOČE NA DAN

Neposredni   proračunski

uporabniki

Ostali
Planjava – najem koče na dan 47,80€ 59,80€

 

3. LOG POD MANGARTOM

NAJEM APARTMAJEV NA DAN

Neposredni proračunski

uporabniki

Ostali
Najem apartmaja za dve osebi na dan: 22,40€ 28,00€
Najem apartmaja za štiri osebe na dan: 32,10€ 40,20€

 

 

4. VILA JELOVICA BLED

 

NAJEM SOBE NA DAN Neposredni proračunski uporabniki Ostali
Najem dvoposteljne sobe TWC 27,00€ 33,70€
Najem štiriposteljne sobe TWC 37,80€ 47,20€
Najem dvoposteljne sobe – souporaba kopalnice, WC- ja 21,60€ 27,00€
Najem triposteljne sobe – souporaba kopalnice, WC-ja 27,00€ 33,70€
V primeru, da gost želi v objektu bivati sam, plača ceno celotnega objekta. 216,00€ 270,00€

 

5. TERME ČATEŽ

NAJEM PETPOSTELJNEGA BUNGALOVA NA DAN

Neposredni proračunski

uporabniki

Ostali
V času sezone od 25.6. do 20.09. 59,80€ 74,80€
Izven sezone od 20.9. do 25.6. 47,80€ 59,80€

 

6. KRANJSKA GORA – ČIČARE 13

NAJEM ŠTIRIPOSTELJNE GARSONJERE NA DAN

Neposredni proračunski

uporabniki

Ostali

V času sezone od 25.6. do 22.08.

in od 24. 12. do 31. 3.                          

32,60€ 40,80€
Izven sezone 27,20€ 34,00€

 

7. KRANJSKA GORA – ČIČARE 12

NAJEM ŠTIRIPOSTELJNEGA STANOVANJA NA DAN

Neposredni proračunski

uporabniki

Ostali

v času sezone od 25. 6. do 22. 8.

in od 24. 12. do 31. 3.              

40,50€ 50,70€
Izven sezone 33,70€ 42,10€

8. RATEČE

Izven sezone od 1. 4. do 23. 12.

Neposredni

proračunski

uporabniki

Ostali
najem dvoposteljne sobe na dan 11,90 EUR 14,80 EUR
najem triposteljne sobe na dan 13,60 EUR 17,00 EUR
najem štiriposteljne sobe na dan 18,20 EUR 22,80 EUR

 

9. BARBARIGA

NAJEM ŠTIRIPOSTELJNEGA BUNGALOVA na dan

Neposredni proračunski

uporabniki

Ostali
V času sezone od 25.6. do 22.08. 42,50€ 53,20€
Izven sezone 31,10€ 38,90€

 

10. VINICA – VINICA 41a

NAJEM ŠTIRIPOSTELJNEGA STANOVANJA NA DAN

Neposredni proračunski

uporabniki

Ostali

v času sezone od 25. 6. do 22. 8.

25,10€ 31,40€
Izven sezone 20,90€ 26,10€

Razpis za letovanje v počitniških objektih MNZ RS v času božično-novoletnih praznikov 2015 in zimske sezone 2015 – 2016

Objavljeno 06 November 2015

glava božično novoletni prazniki 2015

Številka:            322-32/2015/1 (15231-01)

Datum:              3. 11. 2015

Za       ZADEVA:   RAZPIS ZA LETOVANJE V POČITNIŠKIH OBJEKTIH MNZ RS V ČASU BOŽIČNO-NOVOLETNIH PRAZNIKOV 2015 IN ZIMSKE SEZONE 2015 – 2016

V skladu s prvim odstavkom 10. člena Pravilnika o počitniški dejavnosti šifra: 007-110/2010/10 z dne 7.4.2010, objavljamo razpis za letovanje v počitniških objektih MNZ RS v času božično-novoletnih praznikov 2015 in zimske sezone 2015-2016.

1.   POGOJI IN POSTOPEK PRIJAVE

Na razpis za letovanje v času božično-novoletnih praznikov in zimske sezone se lahko prijavijo vsi uslužbenci MNZ RS, Policije, Inšpektorata za notranje zadeve, Inšpektorata za javni sektor ter upokojeni uslužbenci Policije.

Prosilec se prijavi na razpis tako, da izpolni Prijavnico za letovanje, ki je priloga k temu razpisu.

Točno izpolnjene prijavnice je potrebno poslati najkasneje do 13. 11. 2015 na naslov Urad za logistiko, Služba za nastanitev in prehrano, Oddelek za nastanitev, Rocenska 56, 1211 Ljubljana Šmartno, po elektronski pošti Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. , ali po fax-u št. 01/514 72 01.

Prijavnice za letovanje so na voljo tudi v recepciji UL SNP – Oddelku za nastanitev in prehrano, Rocenska 56,1211,Ljubljana-Šmartno oziroma na internetni strani policije http://www.policija.si/index.php/component/content/article/127/316.

Prijavnice morajo biti izpolnjene točno in čitljivo z vsemi zahtevanimi podatki!

Informacije glede kapacitet so možne po telefonu v poslovnem času od ponedeljka do petka, od 8.00 do 14.00 ure. Prijav po telefonu ne sprejemamo!

Obvestila o odobrenem ali zavrnjenem letovanju bodo prosilci prejeli po 20. 11. 2015.

1.   RAZPOLOŽLJIVE POČITNIŠKE ZMOGLJIVOSTI

Počitniške zmogljivosti, ki so na razpolago, se nahajajo v naslednjih krajih oziroma na naslednjih naslovih:

- Počitniški dom »Na Skalci«, Ribčev laz 59, Bohinj,

- Počitniški dom »Vila Jelovica«, Kidričeva ulica 13, Bled,

- Počitniški dom »Jalovec«, Rateče 12, Rateče,

- Čičare 12, Kranjska Gora,

- Čičare 13, Kranjska Gora,

- Log pod Mangartom 47a, Log,

- koča »Planjava«, Velika Planina, Kamnik,

- Terme Čatež, Čatež ob Savi,

- Vinica 41a, Vinica.

2.   NAČIN PLAČILA

Prosilcem, katerim bo dodeljeno letovanje in se bodo odločili za obročno odplačevanje, zapade prvi obrok v plačilo v mesecu januarju 2016.

Možno je plačilo na največ 5 (pet) obrokov za najmanj 7 nočitev, oziroma se obračun deli na največ 3 (tri) obroke za letovanje od 3 do 6 nočitev.

Prosilci, ki se bodo odločili za (enkratno) gotovinsko plačilo letovanja, morajo na naslov Urada za logistiko, Službe za nastanitev in prehrano, Oddelek za nastanitev, Rocenska 56, 1211 Ljubljana Šmartno, še pred nastopom letovanja dostaviti kopijo položnice kot dokazilo o plačilu. Samo na podlagi dokazil o plačilu bo izstavljena napotnica za letovanje, s katero bo lahko gost dvignil ključe za objekt, v katerem bo letoval.

3.   TERMINI ZA PRIJAVO NA LETOVANJE

Termini za letovanje so praviloma tedenski. V kolikor tedenski termini ne bodo zasedeni, se lahko dodeljujejo letovanja tudi za krajše oziroma daljše obdobje.

 1. BOŽIČNO - NOVOLETNI PRAZNIKI
19. 12. 2015 3. 1. 2016

II.          ZIMSKE POČITNICE

13. 2. 2016 28. 2. 2015

4.   NAČIN ODPOVEDI LETOVANJA

Prosilec ima pravico do pisne odpovedi letovanja. Odpoved letovanja velja samo, če je strokovna služba pisno odpoved prejela pred začetkom letovanja.

Če prosilec da pisno odpoved, mora plačati stroške glede na datum uradnega prejema pisne odpovedi:

- do 30 dni pred začetkom letovanja                 10%

- od 29 do 22 dni pred začetkom letovanja       20%

- od 21 do 15 dni pred začetkom letovanja       30%

- od 14 do 8 dni pred začetkom letovanja         50%

- od 7 do 1 dan pred začetkom letovanja         80%

- na dan začetka letovanja                               100%

Če prosilec odpove letovanje zaradi izrednih okoliščin (npr. smrt, bolezen prosilca ali ožjega družinskega člana, izjemna zadržanost prijavljenih letoviščarjev, nesreča ter drugi opravičljivi razlogi), ki so nastopile najpozneje na dan pred začetkom letovanja ali na dan začetka letovanja, mora o nastanku izrednih okoliščin v 24 urah po njihovem nastanku obvestiti strokovno službo. V nadaljnjih 15 dneh mora predložiti ustrezne listine, ki dokazujejo obstoj izrednih okoliščin (izpisek iz matične knjige umrlih, bolniški list, zdravniško potrdilo, potrdilo predstojnika itd.). V teh primerih se cena letovanja ne zaračuna, že plačani zneski pa se na pisno zahtevo prosilca vrnejo.

Če uporabnik zaradi izrednih okoliščin, navedenih v prejšnjem odstavku, prekine letovanje, mora poravnati sorazmerni del cene glede na dejansko uporabo storitev letovanja.

Če uporabnik ne nastopi letovanja, pri tem pa ne da pisne odpovedi, kar je določeno v 25. členu Pravilnika o počitniški dejavnosti, ali letovanje prekine zaradi razlogov, ki niso navedeni v 27. členu Pravilnika o počitniški dejavnosti, mora plačati celotno ceno letovanja.

1.   OSTALE INFORMACIJE

Za zaposlene v MNZ, upokojene uslužbence policije in javne uslužbence v drugih organih državne uprave ter njihove ožje družinske člane veljajo notranje cene storitev oziroma cene, ki veljajo za neposredne proračunske uporabnike. Za ostale upokojence in druge zunanje goste pa veljajo cene za zunanje uporabnike oziroma zunanje cene, ki so povečane v skladu s Pravilnikom o lastni dejavnosti.

Letovanje poteka v skladu s Pravilnikom o počitniški dejavnosti Ministrstva za notranje zadeve Posebnimi pravili uporabe objektov počitniške dejavnosti Ministrstva za notranje zadeve ter Navodili uporabnikom za letovanje v posameznih počitniških enotah MNZ, Policije.

Navodila uporabnikom za letovanje so dostopna preko naslednje spletne povezave: http://www.policija.si/index.php/component/content/article/127/316.

Stroški letovanja bodo zaračunani v skladu z veljavnim Cenikom storitev in blaga lastne dejavnosti MNZ, Urada za logistiko in Policijskih uprav za področje prehrane, št. 410-148/2014 z dne 25. 4. 2014.

V počitniške objekte je prepovedano voditi domače živali!

Letujejo lahko le osebe, navedene na napotnici. Sprememba je možna le po predhodnem dogovoru z recepcijo.

Vse ostale informacije lahko dobite na intranetu Policije – Počitniška dejavnost ali v recepciji Službe za nastanitev in prehrano, Oddelek za nastanitev, Rocenska 56, 1211 Ljubljana Šmartno, tel. 01/514 71 79 (interna št. 87 179), in sicer od ponedeljka do petka (delovni dan) od 8.00. do 14.00 ure.

1.1. Počitniški dom “Na Skalci”, Bohinj

Otroci do 3 let letujejo brezplačno, za otroke od 3 do 11 let se obračuna otroški polpenzion. Pri določitvi starosti otrok se upošteva njihova starost na dan nastopa letovanja.

V primeru koriščenja počitniških zmogljivosti v Bohinju za silvestrovo je obvezno doplačilo za silvestrsko večerjo.*

* Silvestrska večerja se pripravlja le v primeru, da je rezerviranih več kot 50% vseh ležišč. Obvezno doplačilo za silvestrsko večerjo znaša 14,7€ za otroke od treh do 11,99 let, za odrasle

osebe pa 21,00€. V primeru, da je rezerviranih manj kot 50% vseh ležišč se za silvestrovo ponudi večerja v okviru polpenziona in v rednem času delitve večerje.

V primeru, da nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni možno vnaprej predvideti (zaradi pomanjkanja kadra), si pridružujemo pravico do odpovedi letovanja!

1.2. Terme Čatež

Pri koriščenju zimske termalne riviere v Termah Čatež (število možnih vstopov v termalno riviero) se upoštevajo prodajni pogoji in veljavni ceniki, ki jih sprejme Terme Čatež d.d. kot upravljavec.

1.3. Obračun bonitete

Delavcem MNZ, Policije, upokojenim uslužbencem policije ter ostalim zaposlenim v državni upravi se bo za koriščenje počitniških zmogljivosti zaračunal znesek bonitete, od katerega je potrebno obračunati in plačati prispevke ter pripadajoči znesek davka (akontacija dohodnine).

Osnovo za izračun zneska bonitete predstavlja razlika med notranjo in zunanjo ceno najema posamezne počitniške enote, koriščenja storitev polpenziona ali pa nočitve z zajtrkom.

Obdavčenje bonitet za koriščenje počitniških zmogljivosti se izvaja v skladu z dopisom Ministrstva za finance, Direktorata za javno računovodstvo št. 45-1/2006/1 z dne 23. 1. 2006.

S spoštovanjem,

Pripravil:                                                         Bojan Bučinel

Denis Ciriković                                              direktor           Urada za logistiko                   

višji svetovalec I                                             sekretar                                                                                                                                            

  

Poslano:

 • Klub upokojenih delavcev MNZ, Maksa Perca Ljubljana -

Priloge:

 • cenik letovanja

CENIK LETOVANJA

 1. 1.BOHINJ

  BOHINJ – NA SKALCI

Neposredni proračunski uporabniki Ostali
Polpenzion po osebi na dan odrasli             24,50 € odrasli             30,60 €
otroci               17,20 € otroci               21,50 €

           

NOČITEV Z ZAJTRKOM – NA SKALCI BOHINJ

(samo v primeru bivanja za 1 dan, ni možno koristiti več dni zaporedoma)

Neposredni proračunski uporabniki Ostali
odrasli           21,60 Odrasli         27,00   
Otroci               15,10 Otroci           18,90   

V primeru koriščenja polpenziona samo za en dan se cena poveča za 10%.

Otroci do 3 let letujejo brezplačno, za otroke od 3 let do 11 let se obračuna otroški polpenzion. Pri določitvi starosti otrok se upošteva njihova starost na dan nastopa letovanja.

2.   VELIKA PLANINA – KOČA PLANJAVA

NAJEM KOČE NA DAN

Neposredni   proračunski

uporabniki

Ostali
Planjava – najem koče na dan 47,80€ 59,80€

3.   LOG POD MANGARTOM

NAJEM APARTMAJEV NA DAN

Neposredni   proračunski

uporabniki

Ostali
Najem apartmaja za dve osebi na dan: 22,40€ 28,00€
Najem apartmaja za štiri osebe na dan: 32,10€ 40,20€

4. VILA JELOVICA BLED

NAJEM SOBE NA DAN Neposredni proračunski uporabniki Ostali
Najem dvoposteljne sobe TWC 27,00€ 33,70€
Najem štiriposteljne sobe TWC 37,80€ 47,20€
Najem dvoposteljne sobe – souporaba kopalnice, WC- ja 21,60€ 27,00€
Najem triposteljne sobe – souporaba kopalnice, WC-ja 27,00€ 33,70€
V primeru, da gost želi v objektu bivati sam, plača ceno celotnega objekta. 216,00€ 270,00€

5.TERME ČATEŽ

NAJEM PETPOSTELJNEGA BUNGALOVA NA DAN

Neposredni proračunski

uporabniki

Ostali
V času sezone od 25.6. do 20.09. 59,80€ 74,80€
Izven sezone od 20.9. do 25.6. 47,80€ 59,80€

6.KRANJSKA GORA – ČIČARE 13

NAJEM ŠTIRIPOSTELJNE GARSONJERE NA DAN

Neposredni proračunski

uporabniki

Ostali

V času sezone od 25.6. do 22.08.

in od 24. 12. do 31. 3.            

32,60€ 40,80€
Izven sezone 27,20€ 34,00€

7.KRANJSKA GORA – ČIČARE 12

NAJEM ŠTIRIPOSTELJNEGA STANOVANJA NA DAN

Neposredni proračunski

uporabniki

Ostali

v času sezone od 25.6. do 22.08.

in od 24. 12. do 31. 3.

40,50€ 50,70€
Izven sezone 33,70€ 42,10€

   8.   RATEČE

V sezoni od 24. 12. do 31. 3. Neposredni proračunski uporabniki Ostali
najem dvoposteljne sobe na dan 13,10€ 16,40€
najem triposteljne sobe na dan 15,20€ 19,00 €
najem štiriposteljne sobe na dan 20,20€ 25,20€
Izven sezone od 1. 4. do 23. 12. Neposredni proračunski uporabniki Ostali
najem dvoposteljne sobe na dan 11,90€ 14,80€
najem triposteljne sobe na dan 13,60€ 17,00€
najem štiriposteljne sobe na dan 18,20€ 22,80€
 1. 9.VINICA – VINICA 41a
NAJEM ŠTIRIPOSTELJNEGA STANOVANJA NA DAN

Neposredni proračunski

uporabniki

Ostali

v času sezone od 25. 6. do 22. 8.

25,10€ 31,40€
Izven sezone 20,90€ 26,10€