Pristopna izjava

Objavljeno 16 Maj 2014

ZVEZA KLUBOV UPOKOJENIH DELAVCEV MNZ

MAKSA PERCA SLOVENIJA

Kotnikova 8 a

1000 LJUBLJANA

PRISTOPNA IZJAVA

1. Priimek in ime __________________________________________________________

2. Datum in kraj rojstva ______________________________________________________

3. Stalno prebivališče _______________________________________________________

4. Pridružen član

5. EMŠO (neobvezno)________________________________________________________

6. Davčna številka (neobvezno) ______________________________________________

7. Telefon : __________________________ Mobitel: _____________________________

  Fax: ___________________ e-mail: _________________________________________

8. Kdaj ste se zaposlili v Ministrstvu za notranje zadeve: ____________________________

in v katerih enotah ste službovali: _____________________________________________

________________________________________________________________________

9. Kdaj ste se upokojili: ________________ in

zadnje delovno mesto, ki ste ga zasedali: _______________________________________

  ________________________________________________________________________

10. V zvezi s 3. členom Pravil Zveze klubov upokojenih delavcev MNZ Maksa Perca Slovenije, zvezo sestavlja 15 klubov in sicer:

Bled

Celje

Jesenice

Koper

Koroška

Kranj

Krško

Ljubljana

Maribor

Murska Sobota

Nova Gorica

Novo mest

Postojna

Ptuj

Sežana

Označite v kateri klub se boste včlanili.

1. Ali ste član katerih organizacij ali društev:

- IPA

- SEVER

- Drugo (šport, kultura, lov, ribolov, turizem, pomoč starejšim…)

 

2. Imate kakšna odlikovanja in priznanja in od koga:

- Državno_____________________________________________________________

- MNZ _______________________________________________________________

- Drugo _______________________________________________________________

3. Ali bi se vključili v športno sekcijo kluba:

- Kegljaško __________________

- Šahovsko __________________

- Balinarsko _________________

- Strelsko ___________________

- Planinsko __________________

4. Zdravstveno stanje za potrebe dela socialne komisije ( neobvezno)

Opombe:____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

5. Podpisani-a soglašam, da se moji podatki uporabijo za statistično vodenje evidence v Zvezi klubov Maksa Perca Slovenije oziroma v klub v katerem sem včlanjen.

Datum:                                                                                         Pristopni član