Redni letni občni zbor članov kluba Maksa Perca Ljubljana, 31.03.2016- vabilo

Objavljeno 22 Marec 2016

Glava kluba

Št.: 8 /2016

Ljubljana, 22.3.2016

VSEM ČLANOM KLUBA

                                  Na podlagi 31. člena pravil Kluba upokojenih delavcev MNZ Maksa Perca

S K L I C U J E M

redni letni občni zbor članov kluba Maksa Perca Ljubljana, ki bo

v četrtek 31.marca 2016 ob 11.00 uri

v Policijski akademiji, Rocenska 56, Ljubljana.

Predlagam naslednji dnevni red:

  1. Otvoritev občnega zbora

-          Direktor PA bo predstavil delo Policijske akademije

  1. Izvolitev organov:

-          Delovnega predsedstva,

-          Verikacijske komisije,

-          Zapisnikarja in overiteljev zapisnika,

  1. Pregled realizacije sklepov in sprejem zapisnika občnega zbora z dne 26.3.2015
  2. Poročilo verifikacijske komisije
  3. Predstavitev poročil:

-          Poročilo o delu kluba v letu 2015

-          Poročilo o finančnem poslovanju v letu 2015

-          Poročilo NO

-          Poročilo častnega razsodišča

  1. Razprava o poročilih in njihov sprejem
  2. Obravnava in sprejem programa dela kluba in finančnega načrta za leto 2016
  3. Razno

Občni zbor bo predvidoma zaključen ob 13.00 uri.

 PREDSEDNIK KLUBA

         Niko Jurišič