Seja IO aktiva Ljubljana, dne 17.10.2016

Objavljeno 02 November 2016

SEJA IZVRŠNEGA ODBORA AKTIVA LJUBLJANA

V ponedeljek, 17.10.2016 se je sestal Izvršni odbor aktiva Ljubljana kluba upokojenih delavcev MNZ, Maks Perc Ljubljana. Sestali smo se v prostorih kluba Maksa Perca v Ljubljani, Kotnikova 8.

Osnovni namen sestanka je bil, da preverimo v kakšnem obsegu smo realizirali načrtovane aktivnosti in se dogovorimo za aktivnosti, ki jih moramo še realizirati. Ugotavljamo, da smo večino načrtovanih aktivnosti s področja dela komisije za kadrovanje, sodelovanje in priznanja realizirali. Prav tako tudi načrtovane aktivnosti s področja dela komisije za družabna srečanja, organizacijo prireditev in izlete. S področja dela te komisije nam preostane še organizacija in izvedba najbolj pomembnega dogodka, to je prednovoletno srečanje članov aktiva Ljubljana. Na seji smo se dogovorili in komisijo zadolžili, da pripravi vsaj dve ponudbi. Prav tako bomo predlagali IO kluba Maksa Perca, da hkrati organizira srečanje jubilantov.

Na seji smo obravnavali tudi gibanje števila članov in plačilo članarin. Ugotavljamo, da nam število neplačnikov vsako leto raste, novih članov pa ni in ni, kljub številnim upokojitvam v MNZ. Glede na to, da smo pridobivanje novih članov načrtovali v letnem načrtu, komisija za kadrovanje, sodelovanje in priznanja ugotavlja, da je razlog nezainteresiranosti včlanjevanja novih upokojenih delavcev MNZ najverjetneje v razmerah delavno pravnih pogojev in načinu upokojevanja. Ta sistem odvrača željo po delovanju v naših klubih upokojencev.      

                                                                                                                 Mihael Burilov    

seja 17.10.2016 1 Mobile