Seja izvršnega odbora aktiva Ljubljana, 10.11.2016

Objavljeno 18 November 2016

V četrtek, dne 10.11.2016 se je sestal izvršni odbor aktiva Ljubljana kluba upokojenih delavcev MNZ, Maks Perc Ljubljana. Osrednja točka seje je bila organizacija in izvedba prednovoletnega srečanja članov aktiva Ljubljana. Seja je bila organizirana v prostorih turistične kmetije Lazar v Podgradu.

Na podlagi dnevnega reda smo najprej pregledali dogovore in sklepe prejšnje seje. V tej zvezi smo obravnavali problematiko upada števila članstva. Članarine za leto 2016 ni poravnalo 42 članov. Na podlagi teh podatkov smo ugotovili, da s finančnega vidika lahko pristopimo k organizaciji prednovoletnega srečanja, saj po dosedanjih izkušnjah na tovrstna srečanja uspemo privabiti med 70 in 80 članov.

Komisija za družabna srečanja, prireditve in organizacijo izletov je pridobila dve ponudbi, ki jih je članom izvršnega odbora predstavil predsednik komisije Popovič. Glede na predstavljene ponudbe, smo ugotovili, da je pri enakovrednih ponudbah, cenovno najbolj ugodna ponudba gostišča Portal v Ljubljani. Dogovorjeno je bilo, da se prednovoletno srečanje organizira 13. decembra z začetkom ob 14.00 uri v gostišču Portal. Izvršnemu odboru kluba Maksa Perca Ljubljana bomo predlagali, da prednovoletno srečanje združimo s srečanjem jubilantov in predsednikov aktivov kluba Maksa Perca Ljubljana. Na srečanje članov aktiva tradicionalno povabimo še direktorja PU Ljubljana in komandirje policijskih postaj s sedežem v Ljubljani. Na seji je bilo pripravljeno vabilo in dogovorjeno obveščanje in vabljenje udeležencev.

Mihael Burilov      

 

seja 10.11seja 10.11.2016 1