Seja IO aktiva Ljubljana z dne 29.11.2016

Objavljeno 26 December 2016

SEJA IZVRŠNEGA ODBORA AKTIVA LJUBLJANA

V torek, dne 29.11.2016 se je sestal izvršni odbor aktiva Ljubljana kluba upokojenih delavcev MNZ, Maks Perc Ljubljana. Vsi člani IO aktiva Ljubljana se tega datuma spominjajo kot prazničnega, vendar pa je sedaj to delovni dan. Tako je bil tudi za nas, v nekem smislu. Glede na že določen datum prednovoletnega srečanja članov aktiva Ljubljana, je bilo potrebno preveriti ali so izvedena vsa potrebna opravila za uspešno organizacijo in izvedbo. Seja je bila organizirana v prostorih kluba Maksa Perca Ljubljana, Kotnikova 8. Na seji je bil prisoten tudi predsednik kluba g. Niko Jurišič.

Na podlagi dnevnega reda smo najprej pregledali vsebino zapisnika prejšnje seje in ga brez pripomb potrdili. Pri načrtovanih aktivnostih smo obravnavali priprave na prednovoletno srečanje v gostišču Portal v Ljubljani. Ugotovili smo, da so bila vabila poslana članom po elektronski pošti in običajni pošti. Vabila so bila poslana tudi jubilantom in predsednikom aktivov kluba. Za vse je poskrbela tajnica kluba Milena. Ker se bo na prednovoletnem srečanju pobirala članarina za leto 2017, je potrebno pridobiti še ažuriran seznam članov aktiva Ljubljana z dodatno rubriko za podpis člana, ki bo plačal članarino. Ugotovili smo, da je potrebno izvesti še vabljenje gostov, direktorja PU Ljubljana in komandirjev PP v Ljubljani. Vabilo bo omenjenim posredovano v začetku decembra. Ostale aktivnosti smo izvedli po načrtu.

Predsednik kluba Niko Jurišič je prisotne obvestil, da je predlog priznanj potrjen s strani IO kluba Maksa Perca Ljubljana. Seznam bo potrebno ažurirati, priznanja pa bodo podeljena na občnem zboru v mesecu marcu v letu 2017. Prav tako je predsednik Niko Jurišič seznanil člane IO aktiva Ljubljana, da je v aktivu 206 članic in članov, da jih je v letu 2016 umrlo 15, iz članstva pa se je izpisalo 19 članic in članov.  

 Mihael Burilov      

Seja 29.11.2016Seja 29.11.2016 1Seja 29.11.2016 2Seja 29.11.2016 3Seja 29.11.2016 4