Seja izvršnega odbora Kluba Maksa Perca, 16.03.2017-vabilo

Objavljeno 10 Marec 2017

Logo kluba novi

Št.:  7 /2017

Ljubljana, 8.3.2017

Na podlagi 31. člena pravil kluba Ljubljana sklicujem 9. redno sejo Izvršnega odbora Kluba Maksa Perca Ljubljana, ki bo

v četrtek 16. marca 2017 ob 10.00 uri

v prostorih Fakultete za varnostne vede, Kotnikova 8, pritličje, predavalnica št.4

Predlagam naslednji

DNEVNI RED:

  1. Pregled zapisnika 8. seje IO
  2. Priprave na občni zbor
  3. 37. ŠI
  4. Letno srečanje klubov v organizaciji OK LJ
  5. Priznanja
  6. Razno

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite.

Finančno poročilo za 2016 in finančni plan za leto 2017 prejmete naknadno.

PRILOGA:

-          Poročilo o delu kluba za leto 2016

-          Plan dela kluba za leto 2017

                                                                                 

                                                                                              PREDSEDNIK

                                                                                              Niko Jurišič, l.r.

VABLJENI:

-          Člani IO

-          Leban Gabrijel, podpredsednik kluba

-          Popović Mirko, predsednik NO

-          Šimenc Sonja, predsednica socialne komisije

-          Trbovc Ivo, predsednik komisije za priznanja

-          Kugler Zdenko, predsednik razsodišča

-          Gorjan Robert