Redni letni občni zbor, 26.03.2018- vabilo

Objavljeno 21 Marec 2018

Logo kluba novi

Št.: 10 /2018

Ljubljana, 15.3.2018

VSEM ČLANOM KLUBA

Na podlagi 31. člena pravil Kluba upokojenih delavcev MNZ Maksa Perca

S K L I C U J E M

redni letni občni zbor članov kluba Maksa Perca Ljubljana, ki bo

v ponedeljek 26.marca 2018 ob 10.00 uri

v Policijski akademiji, Rocenska 56, Ljubljana, predavalnica 12

Predlagam naslednji dnevni red:

  1. Otvoritev občnega zbora in izvolitev njegovih organov

-          delovnega predsedstva,

-          verikacijske komisije,

-          zapisnikarja in overiteljev zapisnika,

  1. Pregled realizacije sklepov in sprejem zapisnika volilnega občnega zbora z dne 13.12.2017
  2. Poročilo verifikacijske komisije
  3. Predstavitev poročil:

-          Poročilo o delu kluba v letu 2017

-          Poročilo o finančnem poslovanju v letu 2017

-          Poročilo NO

-          Poročilo častnega razsodišča

  1. Razprava o poročilih in njihov sprejem
  2. Obravnava in sprejem programa dela kluba in finančnega načrta za leto 2018
  3. Razno

Občni zbor bo predvidoma zaključen ob 12.00 uri.

Po končanem občnem zboru ste vsi udeleženci vabljeni na prigrizek in pijačo v prostore na kapiji pred rampo.

                                                                                                PREDSEDNIK KLUBA

                                                                                                Niko Jurišič