Občni zbor kluba, 26.03.2018

Objavljeno 04 April 2018

OBČNI ZBOR KLUBA

V ponedeljek, dne 26.3.2018 je bil izveden občni zbor kluba upokojenih delavcev MNZ, Maks Perc Ljubljana, katerega smo se udeležili tudi člani aktiva Ljubljana. Prisotni smo se zbrali ob 10.00 uri v veliki predavalnici 2 Policijske akademije. Začetek občnega zbora je bil za dvajset minut prestavljen, z namenom, da se izpolni pogoj sklepčnosti občnega zbora. Občni zbor je odprl predsednik Niko Jurišič s pozdravnim nagovorom. V nadaljevanju je predstavil predlog organov občnega zbora, katerega smo tudi soglasno potrdili. Delovno predsedstvo je prevzelo vodenje občnega zbora po predvidenem dnevnem redu. Najprej smo se seznanili s poročilom o delu kluba, sledilo je finančno poročilo, pa poročilo nadzornega odbora in na koncu še poročilo častnega razsodišča. Nadzorni odbor je v svojem poročilu predlagal, da se preveri pogodba o najemu prostorov v Pržanu in sicer v segmentu o višini najemnine glede na dejavnost najemnika. Razprave na poročila ni bilo. Sledila je predstavitev programa dela in finančnega načrta na katere prav tako ni bilo pripomb. Predsednik je poudaril, da še vedno nimamo vodjo za športno dejavnost in da se IO kluba trudi najti zamenjavo za pokojnega Stankoviča. V razpravi pod točko razno se je oglasila članica, ki sodeluje v tekmovanjih v namiznem tenisu in predlagala, da se za tekmovalce nabavijo dresi oziroma majice, na podlagi katerih bodo prepoznavni in enotno opremljeni. O predlogu bo odločal IO kluba na svoji seji.

Po zaključku občnega zbora je sledilo druženje s pogostitvijo.

                                                                                                                   Mihael Burilov      

IMG 20180326 102405IMG 20180326 102414IMG 20180326 102440IMG 20180326 102454IMG 20180326 102645IMG 20180326 102654IMG 20180326 102319IMG 20180326 102333