Redni letni občni zbor, 26.03.2015- vabilo

Objavljeno 17 Marec 2015

Št.: 17 /2015

Ljubljana, 17.3.2015

VSEM ČLANOM KLUBA

Na podlagi 31. člena pravil Kluba upokojenih delavcev MNZ Maksa Perca

S K L I C U J E M

redni letni občni zbor članov kluba Maksa Perca Ljubljana, ki bo

v četrtek 26.marca 2015 ob 11.00 uri

v predavalnici št. 5, Fakultete za varnostne vede, vhod iz dvorišča,

Kotnikova 8, Ljubljana.

Predlagam naslednji dnevni red:

Otvoritev občnega zbora in izvolitev njegovih organov:

-          delovnega predsedstva,

-          verikacijske komisije,

-          zapisnikarja in overiteljev zapisnika,

  1. Pregled realizacije sklepov in sprejem zapisnika občnega zbora z dne 14.4.2014;
  2. Obravnava poročila o delu in finančnega poročila za leto 2014 in sprejem zaključnega računa za leto 2014
  3. Obravnava in sprejem programa dela kluba in finančnega načrta za leto 2015
  4. Razno

Občni zbor bo predvidoma zaključen ob 13. uri.

                                                                                             

PREDSEDNIK KLUBA:                                                                                            

Niko Jurišič,l.r.