7. redna seja IO kluba Maksa Perca Ljubljana, 30.09.2015- vabilo

Objavljeno 24 September 2015

Vabilo IO 30.09.2015 vabilo

Na podlagi 31. člena pravil kluba sklicujem 7. redno sejo Izvršnega odbora Kluba Maksa Perca Ljubljana, ki bo

v sredo 30. septembra 2015 ob 10.00 uri

v predavalnici št. 1, Fakultete za varnostne vede,

Kotnikova 8, Ljubljana

Predlagam naslednji

DNEVNI RED:

  1. Pregled zapisnika 6. seje IO
  2. Informacija o sklepih IO Zveze klubov
  3. Organizacija letnega družabnega srečanja članov OK Slovenije, oktober 2015

-          Družabno srečanje naj bi bilo zadnji teden v oktobru 2015 (med 26. in 30.10), zbor ob 10.00 v Tacnu (golaž ali obara),11.00 odhod na izbrane destinacije (ogled gradu, vožnja z ladjico po Ljubljanici), 14.00 kosilo v Tacnu

  1. Finančno stanje in potrditev pogodbe in nekaterih stroškov nastalih v zvezi z aneksom k pogodbi Čas d.o.o. – stroški dovoljene adaptacije
  2. Razno

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite.

                                                                                 

                                                                                              PREDSEDNIK

                                                                                              Niko Jurišič, l.r.

VABLJENI:

-          Člani IO

-          Člani NO