Seja izvršnega odbora aktiva Ljubljana, dne 19.10.2015

Objavljeno 13 November 2015

Izvršni odbor aktiva Ljubljana kluba upokojenih delavcev MNZ, Maks Perc Ljubljana, vsako leto ob zaključku leta organizira prednovoletno srečanje članov aktiva Ljubljana.

Priprave za organizacijo srečanja so se začele na seji IO aktiva Ljubljana, ki je bila 19.10.2015 v gostišču Portal v Ljubljani. Na seji smo se dogovorili, da komisija za družabna srečanja, organizacijo prireditev in izlete pripravi tri ponudbe, kjer bi se lahko organiziralo srečanje. Dogovorili smo se, da pri izbiri komisija upošteva naslednje: Da ima ponudnik ustrezno velik prostor (za cca. 100 oseb), ustrezno ponudbo hrane in da je cenovno v obsegu lanskoletnih stroškov organizacije srečanja.

Poleg dogovora o začetku iskanja ustreznih ponudb za organizacijo pred novoletnega srečanja, smo na seji obravnavali še predlog komisije za kadrovanje, sodelovanje in priznanja. Pri obravnavi predloga smo ugotovili, da ga je potrebno dopolniti. Komisiji je bilo naročeno, da do naslednje seje pripravi dopolnjen predlog dobitnikov priznanj kluba Maksa Perca Ljubljana na podlagi pravilnika o priznanjih.

                                                                                                                  Mihael Burilov      

Seja IO Ljubljana 19 10 2015 2