Seja IO aktiva Ljubljana, dne 10.11.2015

Objavljeno 13 November 2015

SEJA IZVRŠNEGA ODBORA AKTIVA LJUBLJANA

V torek, dne 10.11.2015 se je sestal izvršni odbor aktiva Ljubljana kluba upokojenih delavcev MNZ, Maks Perc Ljubljana. Osrednja točka seje je bila organizacija in izvedba prednovoletnega srečanja članov aktiva Ljubljana. Seja je bila organizirana v prostorih kluba Maksa Perca Ljubljana, Kotnikova 8.

Na podlagi dnevnega reda smo najprej pregledali dogovore in sklepe prejšnje seje. V nadaljevanju smo se s pomočjo Milene seznanili s stanjem članstva aktiva. Na dan seje je na seznamu aktiva Ljubljana 252 članov. Članarine za leto 2015 ni poravnalo 39 članov, imamo pa poleg njih še 12 članov, ki članarine niso poravnali za leto 2014. Na podlagi teh podatkov smo ugotovili, da s finančnega vidika lahko pristopimo k organizaciji prednovoletnega srečanja, saj po dosedanjih izkušnjah na tovrstna srečanja uspemo privabiti med 70 in 80 članov.

Komisija za družabna srečanja, prireditve in organizacijo izletov je pridobila štiri ponudbe, ki jih je članom izvršnega odbora predstavil predsednik komisije Popovič. Glede na predstavljene ponudbe, smo ugotovili, da je pri enakovrednih ponudbah, cenovno najbolj ugodna ponudba gostišča Portal v Ljubljani. Dogovorjeno je bilo, da se prednovoletno srečanje organizira 9. decembra z začetkom ob 15.00 uri v gostišču Portal. Poleg srečanja članov aktiva Ljubljana, bo v gostišču Portal organizirano srečanje jubilantov kluba Maksa Perca Ljubljana. V razpravi je bilo dogovorjeno, da na srečanje povabimo tudi vse predsednike aktivov kluba Maksa Perca Ljubljana, direktorja PU Ljubljana in komandirje policijskih postaj s sedežem v Ljubljani. Na seji je bilo pripravljeno vabilo in dogovorjeno obveščanje in vabljenje udeležencev.

Na podlagi sklepa prejšnje seje, je predsednik komisije predstavil predloge za podelitev priznanj članom aktiva Ljubljana. Izvršnemu odboru kluba Maksa Perca Ljubljana bomo v obravnavo poslali predlog za pisno pohvalo za 34 članov oziroma članic, predlog za podelitev bronaste plakete za tri člane in eno članico ter predlog za podelitev srebrne plakete za dva člana.

                                                                                                                   Mihael Burilov      

Seja IO aktiva Ljubljana 10.11.2015