Športne igre članov klubov upokojenih delavcev MNZ Maks Perc Slovenije- 2016

Objavljeno 24 Maj 2016

TEKMOVANJE V KEGLJANJU -EKIPNO, DNE 19.5.2016

1.   LJUBLJANA                                                                                                                                                   1118

HLEB VINKO                                  183     72     255      

ZBAŠNIK MIRO                              180     96     276

SELAN RADO-BOJAN                    192   109     301

GORINŠEK ANTON                        182   104     286                                                                      

2. MARIBOR                                                                                                                                                        1055  

RABOTEG IVAN                             167     79     246

PODGORŠEK JANEZ                      179     69     248

VOLŠEK ANTON                             180     87     267

ROZMAN PETER                             189     106    294

3. MURSKA SOBOTA                                                                                                                                           1009

POHOVNIKAR DUŠAN                   185       61     246

PRAPROTNIK FRANC                     167       96     263

LESJAK IVAN                                   164       112   276

RANTAŠA MARIJA                          180        44   224

4. KOROŠKA                                                                                                                                                          983

DREVENŠEK ANTON                       183       78     261

ČAGRAN BRSANKO                         170       61     231

TERTINEK MARIJA                           179       70     249

ROPIČ IVAN                                        164       88     252

5. NOVA GORICA                                                                                                                                                  973      

MIŠKOVIČ STJEPAN                         190     68       258

FURLAN IVA                                       171     87       258  

ĐORĐE ŠUPUT                                   157     96       253

SVETLICA SAVO                                154     50       204  

6. SEŽANA                                                                                                                                                               921

NEMANIČ SILVO                                103    35      138

ŠKRLJ EDO                                          153   58       211

HRIBAR IGNAC                                  151   52       203

GORKIČ STOJAN                                182   87       269

7. GORENJSKA                                                                                                                                                      862

REINHART IVO                                   155   46       201

BIZJAK IVAN                                       162   62       224

SREČNIK MARJAN                             131   43       174

BUNDALO ŽARKO                             183   80       263

 

TEKMOVANJE V KEGLJANJU MAKS PERC DNE 19.5.2016 - POSAMEZNO

1.   SELAN RADO BOJAN   LJUBLJANA                        301

2.   ROZMAN PETER           MARIBOR                         294

3.   GORINŠEK ANTON       LJUBLJANA                       286

4.   LESJAK IVAN               MURSKA SOBOTA              276

5.   ZBAŠNIK MIRO             LJUBLJANA                      276

6.   GORKIČ STOJAN           SEŽANA                           269

7.   VOILŠEK AVGUST           MARIBOR                       267

8.   PRAPROTNIK FRANC   MURSKA SOBOTA                263

9.   BUNDALO ŽARKO           GORENJSKA                    263

10. DREVENŠEK ANTON       KOROŠKA                        261

11. FURLAN IVA                     NOVA GORICA               258

12. MIŠKOVIČ STJEPAN       NOVA GORICA                  258

13. HLEB VINKO                     LJUBLJANA                   255

14. ŠUPUT ĐORĐE                 NOVA GORICA               253

15. ROPIČ IVAN                     KOROŠKA                     252

16. TERTINEK MARIJA           KOROŠKA                      249

17. PODGORŠEK JANEZ       MARIBOR                        248

18.  RABOTEG IVAN               MARIBOR                      246

19.  POHOVNIKAR DUŠAN     MURSKA SOBOTA           246

20.  ČAGRAN BRANKO           KOROŠKA                     231

21.  BIZJAK IVAN                     GORENJSKA               224

22.  RANTAŠA MARIJA         MURSKA SOBOTA            224

23.  ŠKRLJ EDO                         SEŽANA                   211

24.  SVETLICA SAVO               NOVA GORICA             204

25.  HRIBAR IGNAC                 SEŽANA                     203

26.  REINHART IVO               GORENJSKA                  201

27.  SREČNIK MARJAN           GORENJSKA                 174

28.  NEMANIČ SILVO               SEŽANA                     138